• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Resebranschens värstingar

  Här är resebranschens värstingar – de som inte kompenserar resenärer vid fel, trots att de blivit ålagda att göra det. I samarbete med konsumenttidningen Råd & Rön kan Vagabond nu presentera reseföretagens svarta lista.

  Resebranschens värstingar

  Värst av de värsta är Ryanair, det irländska lågprisflygbolaget. I tolv fall under förra året vägrade företaget att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer om att ge ersättning till resenärer.
  Nämnden fattade beslut i 60 fall som gäller Ryanair under förra året, och i 24 av dessa fick kunderna rätt. Men det var alltså tolv av dessa kunder som aldrig fick ersättning. Sammanlagt handlar det om nästan 66 000 kronor som företaget inte har betalat.
  Ryanairs kommunikationschef Robin Kiely har ingen kommentar till att Ryanair är värst på listan, eller något att säga om de enskilda fallen. Han hänvisar bara till statistik från internationella flygorganisationen IATA som visar att flygbolaget flög 79 649 000 passagerare under förra året, med få förseningar och inställda flyg och få fall av borttappade väskor.
  Näst värst på listan är British Airways, med sju ärenden. Inte långt därefter kommer Thomas Cook Airlines och Air Baltic.

  Svarta listan bygger på resenärernas egna anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden bedömer anmälan och friar eller fäller resebolaget. En fällning är en rekommendation om att betala ersättning till resenären. Det är alltså upp till resebolaget att själva bestämma om man ska följa myndighetens rekommendation, men det hör till god affärssed att göra det. Och de flesta stora företag gör det.
  Innan företagen hamnar på svarta listan får de ännu en chans att bättra sig. Råd & Rön skriver nämligen brev till alla företagen och kollar även med konsumenterna om företaget har betalat kompensation innan de publicerar företagets namn.

  Listan omfattar både flygbolag, hotell i Sverige, svenska campingplatser och paketreseföretag. Men de flesta reseföretagen på listan är flygbolag. Och den absolut vanligaste orsaken till tvist med passagerarna är EU-förordningen nr 261/2004.
  – Den är till för att skydda konsumenterna och säger bland annat att flygbolag under vissa förutsättningar ska betala kompensation till passagerare om de har blivit nekade ombordstigning, om flyget har blivit kraftigt försenat eller om det har blivit inställt, säger David Holm, jurist på Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Enligt förordningen behöver ett flygbolag inte betala kompensation om det kan bevisa att den inställda eller försenade flygningen har berott på "extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits". Flygbolagen hävdar då till exempel att tekniska fel på planet eller dåligt väder kan vara extra­ordinära omständigheter. Men EU-domstolen och ARN tolkar förordningen strängare. Det är så många av tvisterna har uppstått.
  På listan finns inget av de stora charterbolagen. Däremot finns två flygbolag som ägs av charterkoncerner: Primera Air kör åt Solresor och Thomas Cook Airlines kör åt Ving. EU-förordningen säger att det är det utförande flygbolaget, inte charterbolaget, som är skyldigt att betala kompensation vid nekad ombordstigning, försenade och inställda flyg. Därmed är det inte charterbolaget som anmäls i de fall då detta har inträffat under charterresan.

  Svarta listan för reseföretag 2012

  Följande reseföretag har inte följt Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer under 2012. De företag som är markerade med stjärna har varit med på svarta listan under de två senaste åren. Orten efter företagsnamnet är den plats där kontoret ligger som ARN har haft kommunikationen med, oftast bolagets kundcenter eller huvudkontor.

  Air Baltic*, Lettland

  Fem ärenden. I ett fall blev resenären försenad och missade sitt ersättningsflyg. I ett annat fall fick resenärerna inte kliva ombord för att de inte hade betalat en bagageavgift, vilket de hävdar ingick i priset. I två fall blev flygen inställda, och i ett fall fick resenären betala för bagage två gånger. Företaget har delvis följt nämndens rekommendation i ett av fallen. Företaget rekommenderas betala 400 euro, 19 839 kr, 4 322 kr, 250 euro och 125 kr respektive 180 euro. I ett annat fall har före­taget delvis följt ARN:s rekommendationer.

  Air China*, Stockholm

  Resa till Peking där flygningen ställdes in och resenären blev försenad med 26 timmar. Företaget rekommenderas att betala 600 euro. Från beloppet får Air China räkna av 1 000 kr som redan utbetalats till resenären.

  Austrian Airlines*, Wien, Österrike

  Försenat flyg mellan Teheran och Stockholm ­via Wien, med mer än fem timmar. Företaget rekommenderas att betala 2 400 euro till anmälaren och hans tre medresenärer.

  British Airways*, Bremen, Tyskland

  Sju ärenden. Sex av dem gäller försenat flyg som resulterade i bland annat missade anslutningsflyg, missade semesterdagar och extra hotellkostnader. Ett ärende gäller en förlorad väska. Företaget rekommenderas betala 2 462 euro, 6 814 kr, 2 400 euro och 1 400 kr, 7 050 kr, samt tre gånger 600 euro.

  Brussels Airlines*, Göteborg

  Tre ärenden som gäller inställda flyg, som bland annat resulterade i förlorade safari- och boendekostnader. Företaget rekommenderas betala 26 260 kr med avdrag för vad bolaget redan betalat, 2 960 kr respektive 500 euro.

  Delta Air Line*, Amstelveen, Holland

  Försenat bagage. Kunden fick ersättning för att köpa nya kläder men vill också ha ersättning för att resan blev förstörd. Företaget rekommenderas att betala ytterligare 9 994 kr.

  EasyJet, Luton*, Storbritannien

  Tre ärenden som gäller inställda flyg. Före­taget rekommenderas att betala 1 000 euro, 250 euro respektive 11 486 kr och 1 150 euro.

  Framtidsresor*, Göteborg

  Resa till Argentina och Chile med guider och stadsvandringar som skulle vara med svensk­talande guide, vilket det inte var. Dessutom var ett hotell dåligt. Företaget rekommenderas att betala 17 200 kr.

  Icelandair*, Stockholm

  Fyra ärenden. Två ärenden gäller försenat flyg och ett ärende gäller barnvagnar som förstördes under en flygresa. Företaget rekommenderas att betala 600 euro, 400 euro, 1 090 respektive 2 099 kr. Ett av ärendena har gått vidare till tingsrätt.

  Jet Time A/S, Kastrup, Danmark

  Flygning mellan Göteborg och Larnaca som försenades med drygt 17 timmar. Företaget ­rekommenderas att betala 1 200 euro.

  Khyber International AB, Stockholm

  Inställt flyg vilket resulterade i förlorad arbetsinkomst. Företaget rekommenderas betala 8 698 kr. Parterna har förlikats i tingsrätt.

  Metrolpolresor, Stockholm

  Resa från Stockholm till Los Angeles där en familj inte fick stiga ombord planet på Arlanda eftersom de saknade pappersbiljett för sin 20 månader gamla son. De hade endast e-biljetter och hade inte fått information om att pappersbiljett krävdes. Företaget rekommenderas att betala 14 560 kr.

  Orbest, Palma de Mallorca, Spanien

  Paketresa med flyg Växjö–Palma de Mallorca som blev försenad med drygt åtta timmar. Före­taget rekommenderas att betala 800 euro.

  Primera Air*, Köpenhamn, Danmark

  Två ärenden som gäller försenade flyg. Företaget rekommenderas att betala 1 800 respektive 800 euro.

  RyanAir*, Dublin, Irland

  Tolv ärenden. Elva ärenden som gäller flyg som försenats med upp till sex timmar och ett fall som gäller ett inställt flyg. Företaget rekommenderas betala 800 euro, 500 euro, 250 euro, 250 euro plus 98,68 pund plus 75 kr, 500 euro, 500 euro plus 136 kr, 500 euro, 500 euro plus 342 kr, 800 euro, 1 200 euro, 500 euro plus 2 781 kr plus 86 zloty, respektive 3 960 kr. Företaget har kompenserat med 50 euro i ett av fallen. I de andra fallen vägrar man betala.

  Siglo 21 Resor, Skärholmen

  Köp av flygbiljett till Santiago, Chile. Kunden beställde och betalade en resa för 21 300 kr, men företaget kunde inte ordna fram biljetter
  i tid. Kunden fick därför köpa nya biljetter, men vill att Siglo 21 Resor ska betala mellanskillnaden. Det tyckte ARN också, och företaget rekommenderas att betala 27 000 kr.

  Thomas Cook Airlines*, Dragör, Danmark

  Sex fall som alla gäller flyg till bland annat Egypten, Rhodos och Turkiet som försenats med upp till 36 timmar. Företaget rekommenderas att betala 2 400, 1 200, 1 200, 2 400, 800 respektive 1 800 euro.

  Travel in Style, Lidingö

  Paketresa med flyg till Frankrike och Italien där flera grova fel uppstod. Bland annat var tidsplaneringen fel flera gånger, inbokade kurser var dyrare än vad som uppgivits, samt bokningar uteblev. Företaget rekommenderas att betala 4 000 kr.Turkish Airlines, Arlanda-Stockholm och Landvetter-Göteborg

  Turkish Airlines*, Arlanda-Stockholm och Landvetter-Göteborg

  Arlanda: två ärenden som gäller borttappat bagage. Företaget rekommenderas att betala 14 800 respektive 3 339 kr. I ett av fallen har företaget delvis följt ARN:s rekommendationer och betalat 4 265 av 14 800 kr. Ett annat fall gällde resa från Landvetter till Bangkok,
  Thailand, där en väska försvann på vägen. ­Företaget rekommenderas att betala 18 420 kr. Företaget har betalat 4 903 kr.

  Villa Muramaris, Visby

  Bokning av stuga som avbokades på grund av sjukdom. Trots att Villa Muramaris lovade att de skulle få sina pengar tillbaka har de inte fått det. Företaget rekommenderas att betala 9 000 kr.

  Wizz Air Hungary Airlines*, Budapest, Ungern

  Fyra fall. Två fall gäller försenade flyg och två fall gäller inställda flyg. Företaget rekommenderas att betala 800 euro, 500 euro, 2 500 kr respektive 800 euro, men vägrar.

  Missnöjd med resan?

  Förra året anmäldes 1 691 ärenden som rörde resor till ARN. I 43 procent av fallen fick kunden rätt.
  På Konsumentverket.se finns en guide till hur du ska göra om du är missnöjd med din resa. Här är några enkla tumregler!

  1. Klaga hos företaget – direkt. Är du missnöjd med en vara eller tjänst ska du alltid först och främst klaga hos företaget som sålt den till dig. Har till exempel din väska förstörts under flygresan så klaga direkt på flygplatsen, i flygbolagets disk om sådan finns. Är flyg­planet försenat, be gärna om intyg på förseningen direkt
  på plats. Är du missnöjd med hotellrummet bör du påpeka detta direkt så att hotellet har en chans att ge dig ett nytt rum.

  2. Rådfråga din konsumentvägledare. Om företaget inte godtar dina klagomål vänder du dig till den kommunala konsumentvägledningen för personlig rådgivning.

  3. Anmäl till ARN. Om pro­blemet fortfarande inte löser sig kan du som konsument göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Men tänk på att de inte prövar ärenden mot företag som inte har tillräcklig anknytning till Sverige. Har du rest inom EU kan du vända dig till Konsument Europa:
  konsumenteuropa.se.

  • Råd & Rön är en oberoende konsumenttidning. På radron.se hittar du en ständigt uppdaterad svart lista. Om reseföretaget kompenserar kunden tas före­tagets namn bort.

 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!