• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Ta en morot - inte flyget

  I MILJÖVALET MELLAN ATT TA FLYGET ELLER TÅGET till semesterorten är svaret enkelt: stanna hemma – ät en morot.
  Redan 1896 publicerade den svenske kemisten Svante Arrhenius, som den förste i världen, sina teorier om att halten koldioxid i atmosfären påverkar jordens temperatur. Arrhenius visade på principen med växthuseffekten: eldar vi för mycket med fossila bränslen kommer jordens temperatur att höjas.
  Vad som också stod klart för Arrhenius var att växthusgasen koldioxid inte är farlig i sig och att det går att kompensera ett för stort utsläpp. Det är alltså inte som med exempelvis miljögifterna kvicksilver och pcb där det klokaste är att avstå i från dem helt och ersätta med andra ämnen.
  Låt säga att du vill dra ditt strå till Kyotoavtalsstacken där målet är att sänka koldioxidutsläppen med 5 procent. Som normalsvensk skulle du då behöva minska ditt utsläpp med 300 kilo koldioxid per år. Några sparförslag:


  • Byt ut var tredje köttmiddag mot en på baljväxter. En familj på fyra personer sparar då på ett år 300 kilo koldioxid.
  • Byt till elva lågenergilampor. Då sparas 300 kilo koldioxid under deras livslängd.
  • Plantera 25 träd. Denna lilla skog eliminerar inte bara 300 kilo koldioxid om året utan producerar dessutom syre för ungefär 100 personer.


  ATT STANNA HEMMA – OCH ÄTA MORÖTTER – är förstås inget egentligt alternativ. Men tyvärr finns inga miljövänliga flygresor. Främst för att det inte finns något miljövänligt flygbränsle. Däremot, de långväga flygen är inte mycket värre än bilismen räknat på personkilometer när det gäller klimatpåverkan.
  Ställ därför inte in din efterlängtade semesterresa eftersom det idag inte finns några vettiga miljöalternativ för en svensk som behöver en varm, välförtjänt vinterledighet.
  Men res inte tanklöst. Räkna på hur mycket koldioxid dina övriga vanor ger upphov till. Se till att spara energi där det går. Undvik slentrianmässigt bilkörande, slentrianmässigt innehav av icke miljöbil, slentrianmässig shopping, slentrianmässigt vad som helst. Din semesterresa handlar om absolut livskvalitet. Sumpa inte den genom att förbruka "din kvot" av koldioxid på något du inte riktigt njuter av och har längtat efter. Som att varje dag sitta i en bilkö.
  Efter att ha bytt till gasbil sparar jag årligen koldioxid motsvarande två tur-och-returresor till Malaysia.

  FÖR DEN SKULL, GLÖM INTE att kräva bättre tågförbindelser av din eu-politiker. Exempelvis skulle den allra kvickaste sortens snabbtåg teoretiskt sett kunna klara sträckan Malmö–Milano på knappt tre timmar.
  Att kunna kompensera sin överkonsumtion av koldioxid är förstås bra, men kan lätt ge upphov till ett absurt kalkylerande eftersom det mesta – allt som tillverkats och transporterats – genererat koldioxid.
  Om jag inte äter en nyzeeländsk kiwi varje dag under ett år sparar jag så mycket koldioxid att jag kan ta flyget mellan Göteborg och London.
  Om jag cyklar 740 mil istället för att köra bil kan jag istället med gott samvete flyga till Thailand.
  Om jag äter 48 kilo morötter istället för 48 kilo mer energikrävande tomater kan jag okynnesköra omkring i min bil 144 mil.

  ENBART MINA FLYGRESOR IFJOL genererade 50 procent mer växthusgaser än vad genomsnittssvensken totalt frambringa-de. För att kompensera detta lät jag plantera 779 träd.
  Men en liten regnskog är ganska billig nuförtiden.
  Alternativet, att äta 1 496 kilo morötter, kändes hur som helst som ett sämre alternativ.

 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!