Bäst och sämst bland företag som handlar med klimatkompensation

Så klarar sig företagen i Vagabonds granskning av aktörer inom klimatkompensation.

Bäst och sämst bland företag som handlar med klimatkompensation
Företag: Atmosfair Climate Care Green Seat
Webbplats: http://www.atmosfair.de http://www.climatecare.org http://www.greenseat.com
Huvudkontor: Tyskland. Storbritannien. Nederländerna.
Del som går till projekt: 90 % 60 % Ingen uppgift.
Pris Bangkok tur och retur*: 15 77 kr 319 kr 538 kr
Projekt: Solenergi i Indien. El från jordbruks-avfall i Indien. Avloppsrening i Thailand. Vattenkraft i Honduras. Bevattning i Kina. Energieffektiva spisar i Nigeria. Energispar i Tyskland. Alternativ energi i Sri Lanka. Energisnåla spisar i Kambodja. Energisnåla spisar i Uganda. Skogsprojekt i Uganda. Vindkraft i Kina. Vattenpumpar i Indien. Vindkraft i Kina. Biomassa i Indien. Lågenergilampor på Jamaica. Biomassa i Brasilien. Biomassa i Kambodja. Skogsprojekt i Malaysia. Solvärme i Brasilien. Naturgas i Bolivia. Solfångare i tredje världen.
Gold**: Ja, till 100%. Delvis. Delvis.
Företag: Tricorona Green Sverige Carbon Neutral
Webbplats: http://www.tricoronagreen.com http://www.carbonneutral.com
Huvudkontor: Sverige. Storbritannien.
Del som går till projekt: 80% 76%
Pris Bangkok tur och retur*: 1 805% 207 kr/386 kr***
Projekt: Vindkraft i Kina (på gång). Vattenkraft i Vietnam. Biomassa i Indien. Energispar på Jamaica. Solenergi i Indien. Vindkraft i Kina. Skogsprojekt i Mexiko. Energisnåla spisar i Eritrea.
Gold**: Delvis. Delvis.


* Tur-och-retur Stockholm–Bangkok via Frankfurt, en resa på totalt cirka 2 200 mil.
** Gold Standard är kvalitetsstämpel för koldioxidminskningsprojekt som tagits fram av drygt 50 organisationer världen över, bland andra Världsnaturfonden. Gold Standard tillåter bara projekt för småskalig, förnybar energiproduktion eller energieffektivisering och tillåter inte skogsprojekt.
*** Future Portfolio/International Communities Portfolio, läs mer på http://www.carbonneutral.com/.