• Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

  • UD avråder inte från resor till norra Israel

    Utrikesdepartementet (UD) avråder inte längre från resor till norra Israel, det vill säga området norr om en linje 10 km söder om Haifa.
    Mer infor mation finns på Sveriges ambassad i Tel Avivs hemsida.
  • Få vagabond.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!