Beskrivning:

Äntligen fred och avspärrningarna har tagits bort från stranden vid Galle Face Green i Colombo.