Beskrivning:

Ända sedan tonåren har Indien varit mina drömmars mål. Men den allra första texten jag skrev för Vagabond, i nr 1.1987, handlade faktiskt om konflikten mellan inbördeskrig och turism på Sri Lanka. Jag reser också till andra platser. För världen, den vida, väntar och blir aldrig mindre.