• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Korta volontärresor trendigt

  Att bidra och uppleva samtidigt har blivit ett populärt sätt att resa. Flera svenska researrangörer satsar på volontärresor.

  Korta volontärresor trendigt

  ATT RESA UT I VÄRLDEN och arbeta som volontär har blivit populärt. Enligt en enkätundersökning som den svenska volontärförmedlaren Volontärbyrån gjort är Sverige bland de fem länder i världen som engagerar sig mest ideellt. Och många väljer att volontärarbeta just på utlandsresan.
  Men trenden är inte enbart ett svenskt fenomen. Enligt World Travel Markets senaste trendrapport kommer främst amerikaner att resa alltmer på så kallade filantropiska resor. Resenärerna spås kombinera boende i lyx med möjligheten att dagtid jobba som volontär.
  I Sverige har flera kommersiella företag nappat på den nya restrenden. 2005 grundades Volontärresor som Sveriges första företag med tydlig inriktning på volontärresor. STA Travel, som tidigare mest arrangerat semesterresor, är ett annat vinstdrivande företag som nu satsar på volontärresor. Företaget ser en lönsam marknad i att svenskar numera vill göra en skillnad på sin resa. Även Kilroy Travel har tidigare arrangerat volontärresor från Sverige men letar i dagsläget en ny samarbetspartner för att kunna ta upp denna verksamhet igen.

  ATT RESA SOM VOLONTÄR är naturligtvis inget nytt. Organisationen Internationella Arbetslag, IAL, är en av de aktörer som funnits längst i Sverige. IAL har sedan 1943 skickat tusentals volontärer ut i världen, men mycket har hänt sedan dess. Den ökade efterfrågan har lett till att traditionella volontärresor, där man är borta i flera månader, nu har fått sällskap av kortare, mer semesteranpassade alternativ.
  – Fler och fler vill komma iväg som volontärer, men mer på sina egna villkor. Det ska gå fort, vara kort och man ska kunna välja land, ort och projekt, säger Lova Gustavson, volontärverksamhetsansvarig i organisationen Internationellt Kulturutbyte som funnits sedan 1974.

  Resorna går fortfarande nästan uteslutande till Afrika, Asien och Latinamerika och arbetsområdena är fortfarande desamma: barnhem, skola, vård, djur och natur och byggprojekt. Många av dem som reser iväg är studenter. Men det har, i och med de kortare resorna, blivit enklare även för gymnasieungdomar och barnfamiljer att resa som volontärer på höstlov eller under julledigheten.
  – Vi har sett en ökning bland dem som är mellan 25 år och 50 år. De är ofta mitt i karriären och ges möjligheten genom de kortare resorna. Men 50 procent av dem som reser iväg i ett par veckor är fortfarande studenter, säger Emanuel Karlström på Volontärresor.

  FRÅGAN HAR VÄCKTS om man hinner göra så mycket nytta under en kort volontärresa. Lennart Fagerskiöld jobbar på stiftelsen Vida Europa som grundades 2007, och jobbar för ökat samarbete mellan länder och kulturer, men också med direkt volontärarbete. Lennart Fagerskiöld tycker att begreppet volontär ibland kanske lovar lite mer än det kan leva upp till. Han tycker att namnet kan ge förväntningar på någonting som två veckor inte kan ge.

  Jesper Klockareson på STA Travel håller delvis med. Han tror att många inte riktigt vet vad dagens volontärresor innebär.
  – Jag tror att vissa har en lite skev bild av vad volontärarbete egentligen handlar om. Vi har sett ett stort intresse på vår hemsida, men när intresserade ser vad projekten kostar drar de sig ofta ur. Många lever kvar i inbillningen att man kan åka på en volontärresa och få betalt.

  Samtidigt som utbudet av volontärresor har vuxit kommer också möjligheten att kombinera det frivilliga arbetet med annat. Företaget El Puente, som grundades 2005, erbjuder kombinerade volontärresor till Latinamerika där volontären bland annat kan lära sig salsa. Fem timmar i veckan går volontären då en salsakurs som kombineras med språkkurser och det vanliga volontärarbetet.
  – Kombinationsresorna har varit mycket populära sedan de startade. Resenärerna vill ha tre veckor där och tre veckor där. Jag har satt ihop kombinationer som jag tror på, säger El Puentes grundare Rita de Castro.

  Volontärresor, STA Travel och El Puente är alla överens om att du får ut mer av din volontärresa om du är borta länge. Men dagens trend går som sagt snarare åt motsatt håll.
  – De som tidigare rest på de längre resorna har nu börjat söka sig till de kortare resorna. Man har inte tid att vara borta länge och kan med kortare resor få in en resa på ett lov, säger Emanuel Karlström på Volontärresor.

  KORTA RESOR ÄR problematiskt ur ett annat perspektiv. Enligt vissa kritiker lider barnen på barnhemmen om de slits från famn till famn och inte får känna långvarig närhet. På Volontärresor, som bland annat skickar volontärer till barnhem i Indien, Ghana och Costa Rica, har man diskuterat frågan om barnens trygghet. Företaget har kommit fram till att de personer som reser iväg i två veckor ändå inte kommer i direkt känslomässig kontakt med barnen. Volontärerna fungerar snarare som praktikanter och hjälper de permanent stationerade med andra arbetsuppgifter. Rita de Castro på El Puente lägger ansvaret på de lokala organisationerna på plats.
  – De lokala organisationerna och skolorna tillåter inte korta resor om det handlar om föräldralösa barn och barn från mycket svåra förhållanden, säger Rita de Castro.

  Kritik har också framförts mot att volontärer åker ner till projekt där de omedvetet stjäl arbetstillfällen från lokalbefolkningen.
  – Visst finns det exempel på dåliga projekt som kan ha stulit jobbtillfällen från lokala arbetare, men faktum är att exempelvis en skola som ska målas av volontärer också finansieras genom volontärernas pengar. De lokala företagen får inga pengar av staten. Utan volontärer blir arbetet helt enkelt inte gjort, säger Jesper Klockareson på STA Travel.

  Läs mer


  Tips inför volontärresan

  Mina jobbade som volontär i Thailand
  Lista: Organisationer som ordnar volontärjobb

 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!