• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Klimatordlista

  Vad är vad i klimatdebatten? Vagabonds ordlista reder ut några av begreppen.

  Klimatordlista
  Växthusgaser: Gaser som förekommer i atmosfären och bidrar till växthuseffekten, det vill säga den globala uppvärmningen. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, vattenånga, metan, dikväveoxid och ozon.

  Växthuseffekten: En liknelse mellan jordens atmosfär och ett växthus, där solens värme kommer in men hindras av glaset/atmosfären att komma ut. Växthuseffekten är ett naturligt fenomen och ett nödvändigt villkor för att inte all värme som solen skapar försvinner ut i rymden. Men på grund av människans förbränning av fossila bränslen har andelen växthusgaser i atmosfären ökat, vilket resulterat i en förstärkt växthuseffekt.

  Klimatförändring: Klimatet varierar naturligt i både långa och korta cykler. Men de senaste åren har medeltemperaturen höjts som en följd av växthuseffekten, som drivs på av människans utsläpp av växthusgaser.

  Kyotoprotokollet: Vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 undertecknades klimatkonventionen, vars slutmål är att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt". Vid ett möte i Kyoto i Japan 1997 försågs konventionen med ett protokoll, Kyotoprotokollet, där de industrialiserade länderna lovar att minska utsläppen av växthusgaser med cirka fem procent fram till 2012.
 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!