• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Pandemin ökar världens fattigdom – så kan du hjälpa till

  Rådande pandemi har vänt upp och ner på vår vardag. Men hur förändras livet för de människor som redan innan hade en vardag som gränsade till, eller bestod av, fattigdom och som saknade både mat, hem, skyddsnät och andra förutsättningar för ett tryggt liv?

  Pandemin ökar världens fattigdom – så kan du hjälpa till
  Foto: Deborah Rossouw

  Vid en kris eller katastrof drabbas vi alla på ett eller annat sätt, men de människor som redan är utsatta i samhället drabbas extra hårt.

  I Sverige har pandemin drabbat många otroligt hårt, liksom i övriga världen, men trots det är vi ändå som land sett priviligierade.

  – Ingen i Sverige kommer att förlora sin bostad på grund av pandemin. Vi har tillgång till sjukvård och vi kan ringa efter en ambulans. Vi är oroliga för att sjukvårdssystemet kanske inte ska klara pandemin, men i många länder finns det bara några få intensivvårdsplatser. I stora delar av världen är kapaciteten vad gäller sjukhusvård ytterst begränsad, vilket gör det svårt att hantera ett stort antal patienter med covid-19, säger Else Berglund, humanitär chef vid Act Svenska kyrkan.

  När covid-19 hittat till de områden som står utan trygghetssystem, som exempelvis världens många flyktingläger och konfliktområden, har konsekvenserna varit katastrofala. Två exempel på sådana platser är flyktinglägren Cox's Bazar i Bangladesh där rohingyer som flytt Myanmar, och det syriska lägret Zaatari i norra Jordanien.  

  Flyktingläger i Bangladesh. Foto: Paul Jeffrey/ACT/IKON

  Act Svenska kyrkans arbete under pandemin

  Act Svenska kyrkans verksamhet finns världen över och under rådande pandemi har de fått öka sina insatser. Lennart Hernander är biståndschef på Act Svenska kyrkan och har tät kontakt med verksamhetens samarbetspartner. I de låginkomstländer som drabbats av covid-19 är det framför allt de ekonomiska konsekvenserna som visat sig vara mest kritiska. Redan innan krisen behövde människorna i dessa länder humanitär hjälp, och pandemin har fördjupat det behovet ytterligare. Act Svenska kyrkan har konstaterar att antalet människor som riskerar svält har ökat från 170 miljoner till 280 miljoner som en följd av pandemin.

  – Ur ett fattigdomsperspektiv riskerar vi att gå tillbaka flera decennier – till den situation av extrem fattigdom som rådde på 1980-talet, säger Lennart Hernander.

  Lennart Hernander vid ett besök i flyktinglägret Kakuma i Kenya. Foto: Josefin Casteryd/IKON

  Pandemins utbredning har fått Act Svenska kyrkan att ställa om sin verksamhet på flera sätt.

  – Läget är extremt nu. På många platser där vi jobbar långsiktigt med hållbar försörjning, demokrati och jämställdhet inkluderar vi nu även akuta åtgärder för att minska smittspridning, undvika hunger och förhindra att övergrepp på kvinnor och barn ökar. Mer likt arbetssättet i humanitära katastrofer. Mycket av det som ska bygga den långsiktigt hållbara utvecklingen försenas. Vi står inför utmaningar som vi inte har sett på länge, kanske inte under hela vår livstid, förklarar Sanna Bülow som är kommunikatör på Act Svenska kyrkan.

  Act Svenska kyrkan arbetar hårt under rådande pandemi, och här är några exempel på vilka insatser de genomfört.

  • I de stora flyktinglägren i Kenya har insatserna ökats för de barn som är mest utsatta, eftersom såväl skolor som förskolor är stängda.
  • I Myanmar finns många rohingya-flyktingar och Act Svenska kyrkan finns där och ser till att informationskampanjer finns på de lokala språken för att öka kunskapen om viruset och på så sätt minska risken för smittspridning i de fulla flyktinglägren.
  • I Irak får de familjer som är mest utsatta ekonomiskt stöd.
  • I Palestina får familjer i Betlehem, som förlorat sina möjligheter till inkomst, stöd med kompletterande matransoner.
  • I norra Jordanien ligger det syriska flyktinglägret Zaatari till vilket Act Svenska kyrkan levererar hygienartiklar till hela 12 000 hushåll.

  En flicka tvättar händerna med tvål utanför sin mammas kiosk. I flyktinglägret Kakuma har flera åtgärder införts för att förhindra spridning av coronaviruset. Foto: P Kwamboka/LWF

  Du kan hjälpa till

  Act Svenska kyrkans verksamhet är beroende av engagemang och gåvor. Else Berglund ser ett ljus mitt i rådande pandemi, och det är att många människor visar sin vilja att hjälpa till och bidra så gott de kan.

  – Svenskar är väldigt solidariska, de vill gärna hjälpa till. Det gäller att inte förlora hoppet på grund av krisens omfattning. Det går nämligen alltid att göra skillnad. Man kan inte hjälpa alla, men man kan alltid hjälpa någon. Dessutom spelar insatsen i sig en stor roll. Att veta att det finns människor som känner till ens utsatta position och som tänker på en kan göra att man orkar kämpa lite till. Då vågar man kanske tro att saker och ting en dag kommer att lösa sig, avslutar hon.

  Du kan hjälpa till genom att ge en gåva, för tillsammans kan vi göra skillnad! 
  Ge valfritt belopp till:
  Swish: 9001223.
  PG: 900122-3
  BG: 900-1223.

  Läs mer om hur du kan stödja Act Svenska kyrkans verksamhet här!

  Läs mer på svenskakyrkan.se/act
 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!