Beskrivning:

Sjungande sand.
En grupp turister leker exalterat i de höga sanddynerna utanför staden Jiuquan i Gansuprovinsen i Kina. När ökensanden kommer i rörelse – av hård vind, eller då man till exempel glider nerför dynerna, som människorna på bilden, uppstår ett unikt ljudfenomen – sanddynernas sång.
Vad som börjar som en viskning övergår snart till ett åskliknande tordönsmuller – uppemot 100 decibel har uppmätts. För att ljud ska uppstå krävs att sanden är enormt finkornig och torr.

De sjungande sanddynerna är uppemot 150 meter höga och ligger i närheten av Halvmånesjön.

Foto: All over press.