Beskrivning:

Sopturism i Osaka.

Avfallshantering är kanske inte det mest fantasieggande man kan tänka sig, men i japanska Osaka tänker man annorlunda. Sopförbränningsstationen Maishima, designad av den österrikiske arkitekten Friedenreich Hundertwasser, för tankarna till ett sagoslott med tinnar och torn snarare än till en anläggning som tar hand om skräp. Bygget stod klart 2001 – och varje dag sedan dess förväxlar turister sopanläggningen med nöjesparken Universal Wonderland som ligger i närheten. Tanken bakom den unika designen är att hitta harmoni med naturen, och därför har man planterat träd på taket och gjort linjerna naturligt krokiga. Maichima är Osakas mest miljövänliga sopförbränningsstation och genom dess inspirerande yttre har myndigheterna lyckats öka invånarnas intresse för ekofrågor och källsortering.

Foto och text Johanna Lagerfors.