Beskrivning:

Färöarna - Dramatiska atlantöar.
Strax norr om Storbritannien ligger 18 gröna och vackra öar mitt i Atlanten. Turistindustrin på Färöarna är i sin linda och befolkningen väntar spänt på att omvärlden ska hitta till öriket som National Geografic Traveler utsett till "The world's most appealing destination". En expertjury fick rangordna 111 öar med hänsyn till hur väl de lyckats förena natur, turism och lokal särprägel – och Färöarna blev nummer ett.
Broar och undervattenstunnlar binder samman Färöarna. De flesta öarna är bebodda, men i takt med att allt fler vill bo i städerna har de små fiskebyarna avfolkats. Av de 48 000 som bor på Färöarna har 18 000 sin bostad i huvudstaden Torshamn. Nästan dubbelt så många som färingarna är fåren som bor på öarna – hela 90 000 ulliga varelser betar här. Djurlivet är annars dominerat av fåglar, fiske är huvudnäringen och valfångst bedrivs fortfarande – dock enbart för husbehov, inte för export.
Om man gillar dramatisk natur, vandring, vackra vyer och inte är så kinkig med vädret är Färöarna ett perfekt resmål i sommar.

Ta färjan från Hirtshals i Danmark (smyril-line.com) eller flyget från Köpenhamn (atlantic.com). Mer om Färöarna på www.visitfaroeislands.com

Foto: All over press.