Indien-bloggen

Ett parallellt universum

2016-05-29 08:59 Kommentera
Kategori: Böcker, Historia, Kultur, Politik

Murtybiblioteket.jpg
IT-entreprenörssonen och teknologstudenten Rohan Murthy bredvid sanskritprofessorn och jultomten Sheldon Pollock. Förenade av en vilja att visa Indien är mångfasetterat.

Han ser ut som en blandning av en hippie och jultomten. Och han bjuder både på tjusiga tankar om hur människorna ska komma överens och ett paket med en okänd skatt.

Han är amerikan, heter Sheldon Pollock och är professor i sanskrit, och vill att halva världens litteratur inte glöms bort.

Den del av världen som han vill påminna om är den bortom den kristna europeiska. Den som med Indien i centrum sträcker sig från Afghanistan i väster till Burma i öster, och från Nepal i norr till Sri Lanka i söder. Trots att man i den här delen av världen ända sedan första årtusendet före Kristus gett ut litteratur på flera olika språk, är det tyvärr väldigt lite som översatts.

Därför hamnar den indiska litteraturen utanför litteraturlistorna på universitetskurser världen runt.

Men det ska alltså den amerikanska professorn ändra på.

Och det är till att slå på stort. Det är tänkt att inte mindre än 500 böcker med äldre indisk litteratur ska ges ut inom de närmaste 100 åren.
Men det var inte professorn med tomteskägget som kläckte idén. Det gjorde en ung indisk teknologstudent som för några år sedan doktorerade i datavetenskap på amerikanska Harvarduniversitet. Rohan Murthy var inte vilken indisk gäststudent som helst, utan sonen till Narayana Murthy som startat Infosys, ett av Indiens mest framgångsrika dataföretag, en av stöttepelarna i det indiska IT-undret.

Rohan slogs av hur lite det stod om indisk litteratur i skolböckerna, inte bara i de västerländska, utan också i de indiska. Som om de sydasiatiska klassikerna inte vore lika mycket värda som de europeiska.
Bilden av världen är skev, tänkte den indiska studenten.
Med hjälp av pappas pengar bestämde han sig därför att dra igång ett av världshistoriens största översättningsprojekt. Vad glad man blir när rikemanssöner istället för att börja samla på lyxiga sportbilar får såna briljanta infall.

Rohan Murty Classical Library of India handlar om litteratur från tidernas begynnelse till år 1800 skriven på 15 olika språk. Förutom sanskrit sätter man tänderna i det utdöda språket pali, som Buddhas läror skrevs på, och så förstås hindi, bengali och tamil, som idag talas av mer än en halv miljard människor och har flertusenåriga litteraturtraditioner.

Jag måste upprepa utgivningstakten för mig själv ännu en gång:
Fem böcker om året i 100 år. Sammanlagt 500 böcker.
Tanken svindlar. Så gigantiskt, så långsiktigt.

Tänk så många språk, så många kulturer och så många sätt att leva som legat undangömda. Och tänk att få göra en kunskapsresa till ett annat, snarlikt, men ändå annorlunda, universum.
De första fem böckerna har redan kommit ut med den engelska översättningen på vänstersidorna och den indiska originaltexten på högersidorna.

En bok innehåller 1700-talsmystikern Bulhe Shas sufiska dikter som på ett inlindat och listigt sätt kritiserar sin tids muslimska prästerskap – dikter som ännu idag läses med hängivenhet av såväl muslimer som hinduer i södra Asien.

En annan av böckerna presenterar poesi av tidiga kvinnliga anhängare till Buddha, dikter som berättar om hur det var att för 2 500 år sedan trotsa religiös undergivenhet och förtryckande könsroller på den patriarkala Gangesslätten.

Man kan säga att tajmingen är perfekt. Projektet kommer verkligen lägligt i en tid av religiösa motsättningar.

I sin programförklaring säger professor Sheldon Pollock att han vill bjuda in till "andra former av mänskligt medvetande, och därmed öka förståelsen för hur många olika sätt det finns att vara människa". De indiska klassikerna ska man inte läsa bara för att förstå sig själv, utan för att förstå de som inte är som en själv, de som äter annan mat, de som pratar ett annat språk och de som tillber en annan gud.

Indien styrs idag av ett hinduhögerparti som har på sin agenda att betona det hinduiska och tona ner det muslimska i landets historia. Många intellektuella i Indien fruktar att det är en politik som hotar att öka snarare än minska motsättningarna i världens näst folkrikaste land, där konstverk som kan såra medborgarnas religiösa känslor ofta censureras. Devisen är: kritisera gärna den världsliga makten, granska dem, häng ut dem, men tassa försiktigt när du pratar om gud, för man vet aldrig vad en kränkt religionsanhängare kan hitta på.

Därför blir jag så glad när jag tänker på det litterära megaprojektet som dragits igång av amerikanen Sheldon Pollock och indiern Rohan Murty.
För här handlar det om att visa alla färger på den indiska regnbågen, om att hylla olikheterna – och om att se språket och böckerna som broar istället för skyttegravar.

Läs mer på sajten för Murty Classical Library of India.

2016-05-29 08:59 Kommentera
Kategori: Böcker, Historia, Kultur, Politik

Jordens räddning finns i staden

2016-05-23 13:59 Kommentera
Kategori: Bombay, Flyktingar, Historia, Indien, Politik

Mumbai_skyline.jpg
Bombay (Mumbai). Den expanderande megastaden.

Att allt fler överger landsbygden för att flytta till storstäderna brukar beskrivas som ett problem. Stadslivet målas upp som motsatsen till allt vad hållbarhet och miljövänlighet heter.

Fast egentligen är det tvärtom, slår amerikanska vetenskapsrådet fast i en rapport som försökt ta redan på vad som händer med djuren, naturen och den globala uppvärmningen om dagens snabba urbanisering fortsätter som hittills i ytterligare 20 år.

Utgångspunkten är att det glesnar i glesbygderna och tätnar i städerna. Varje år flyttar 70 miljoner landsbygdsbor till staden. Det innebär 200 000 om dagen, 8 000 i timmen eller 130 varje minut.

1950 levde en tredjedel av världens befolkning i städer, sedan nio år tillbaka är drygt hälften av oss stadsbor och år 2030 är två tredjedelar av mänskligheten omgiven av asfalt.

De närmaste 20 åren kommer ett område stort som Sydafrika att förvandlas från åkrar och ängar till gator och trottoarer. Det innebär att tio procent av den globala odlingsmarken kommer att försvinna. Och det kommer att leda till problem med såväl den biologiska mångfalden som matförsörjningen.

Urbaniseringen går särdeles fort i de snabbväxande ekonomierna i Afrika och Asien. 180 mil av Kinas kust håller på att förvandlas till en mer eller mindre sammanhängande stadsmiljö. Störst påverkan på miljön får ändå betongutbredningen när den sker i tropiska miljöer, eftersom grönskan och artrikedomen är som störst där. Rapporten pekar framför allt på Victoriasjöns strand i Uganda och Kenya, skogarna i Västafrika och Ghats-bergen i västra Indien, som alla är känsliga tropiska naturmiljöer – och samtidigt miljöer som hotas uppslukas av svällande städer.

För att kunna behålla skogarna, djurlivet och odlingsmarkerna så att vi kan fortsätta att andas och äta måste vi tränga ihop oss i allt tätare städer, menar rapporten.

Den amerikanska urbaniseringen, som vi också anammat här i Sverige, är skräckexemplet. Utspridda småhusstäder med glesa stadslandskap av små enplanshus omgivna av egna trädgårdar, omslingrade av trafikleder där invånarna susar fram i bilar, en för varje medborgare, till perifera shoppinggallerior. Om vi ska hejda överutnyttjandet av jordens resurser ska vi bygga fler täta höghusstäder och sluta drömma om den idylliska villastaden.

Vad jorden behöver mer av är städer som vi hittills uppfattat som överbefolkade och osunda. Storstäder som Seoul, Shanghai, Peking och Bangkok; som Karachi, Lagos, Manilla, Bogotá, Dhaka och Bombay. Städer där invånarna trängt ihop sig på höjden, tvären och längden, och där man kan handla sin mat, arbeta och träffa vänner i närheten av där man bor.

Nära Western Ghats-bergen, som forskarna pekar ut som en extra känslig naturmiljö, ligger Bombay, som är en av världens tätaste städer och sedan länge de indiska landsbygdsbornas största frestelse, inte minst tack vare allt hopp som fötts sedan de sett filmerna från Bollywood, stadens drömfabrik. Här är problemet i första inte att hitta ett jobb, utan en bostad. Här kan man räkna med svältlön för ett manuellt dagsverke och Manhattanpriser för en schyst våning downtown.

I praktiken innebär det att de som anländer utan fickan full av pengar förpassas till informella bostäder och sovplatser på trottoarerna och i slumområdena. Bombay är kort sagt Slumbay. Scenerna i den Oscarsbelönade filmen Slumdog Millionaire från 2008 talar sanning: av stadens 16 miljoner invånare saknar hälften formell bostad med lagfart eller hyreskontrakt.

Hur detta moras av slum och kaos ska kunna fungera som modell för framtiden kan vara svårt att förstå. Men poängen är att det inte är trängseln i sig som är problemet, som det ofta framställs i skräckrapporter i västerländska medier, utan fattigdom, gammal teknik och dålig infrastruktur som gör att luften och vattnet förorenas, medan trafiken stockar sig och sopbergen växer.

Men de på ytan smutsigare tredje världen-städerna släpper ut färre avgaser än de till synes renare vidsträckta stadslandskapen av amerikansk modell. Deras globala ekologiska avtryck är relativt litet: invånarna i världens tätbefolkade tredje världen-städer släpper ut många gånger mindre koldioxid per person än de som bor i västvärldens glesa urban sprawl-städer. Dessutom tar de inte lika mycket potentiell odlingsmark i anspråk som vi i väst gör. Deras trängsel kan helt enkelt bli jordens räddning.

Världens växande megastäder är problematiska, men de är inte hotet mot den biologiska mångfalden och globala matförsörjningen, utan hoppet.

2016-05-23 13:59 Kommentera
Kategori: Bombay, Flyktingar, Historia, Indien, Politik

Så reser du runt i Indien

2015-09-17 10:22 Kommentera
Kategori: Hinduism, Historia, Indien, Indienresor, Indisk mat, Indiska tåg, Kerala, Kultur, Kvinnor, Kärlek, Politik, Sol, Tiger, Turism

BlåTajMahal.jpg

30 september på Etnografiska museet berättar jag och PK Mahanandia om Indiens ursprungsfolk, kärleken, cykelresan och boken New Delhi-Borås - läs mer om det evenemanget här!. Men kan du inte komma då och är nyfiken på Indien, så får du en till chans.

På eftermiddagen onsdagen 25 november berättar jag och visar ett bildspel på biografen Victoria i Stockholm om att resa i Indien och om hur landet förändrats sedan jag först besökte landet för 32 år sedan.

Föredraget är döpt, precis som min och fotograf Håkan Elofssons reportagebok från 2007, till Indien – elefanten som började dansa

USP: Om några år beräknas Indiens ekonomi vara den tredje största i världen. Moderniseringen till trots har Indien ett motståndskraftigt kulturellt och socialt arv, på gott och ont.

När: Onsdag 25/11 | 190 kr | 13.00–ca 15.00
Var: Biografen Victoria, Götgatan 67, Södermalm, T-bana Medborgarplatsen
Obligatorisk föranmälan: klicka här eller ring 08-679 03 74 (anmäl dig nu innan platserna tar slut).
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.
För mer information: kontakta Katarina Wicksell, tel: 08-679 03 74 katarina.wicksell@sv.se

Kom och skaffa dig ovärderlig information inför din Indienresa och passa på att ställa resefrågorna som du vill ha svar på!

Mer att läsa:
Indien från A till Ö – så förstår du bättre det mångkulturella landet i öster.

2015-09-17 10:22 Kommentera
Kategori: Hinduism, Historia, Indien, Indienresor, Indisk mat, Indiska tåg, Kerala, Kultur, Kvinnor, Kärlek, Politik, Sol, Tiger, Turism

Indiens historia

2015-08-28 08:54 Kommentera
Kategori: Hinduism, Historia, Indien, Politik

Ashoka.jpg
Kung Ashoka styrde Mauryariket i norra Indien på 200-talet f Kr. Efter slaget om Kalinga (dagens Odisha) blev han pacifist och buddist. Ingen vet hur han såg ut. Men här är en gissning.

Nu fortsätter Indienskolan för alla er som för första gången ska resa till Indien eller redan varit där, utan att ha läst på, eller fattat vad ni har sett. Idag blir det viktiga årtal i Indiens historia från tidernas begynnelse fram till självständigheten 1947 (imorgon fortsätter vi med tiden från 1947 fram till idag):

Från Induskultur till självständighet
2800–2600 f Kr:
De första bosättningarna i och runt Indusdalen i det som i dag är Pakistan och de indiska delstaterna Gujarat, Rajasthan och Punjab.

2600–1700 f Kr: Indusdalens civilisation är den tredje äldsta högkulturen på jorden efter Mesopotamien och Egypten. Städerna hade breda gator och avloppssystem. Man bedrev handel med bland annat Mesopotamien (i nuvarande Irak).

1500–1200 f Kr: Indo-arierna flyttar sakta men säkert från Centralasiens stäpper ner mot Indusdalen, Gangesslätten och indiska halvön. Med sig hade de hästen, vagnar med hjul och kastsystemet, och därmed fröet till dagens hinduism.

1400–900 f Kr: Tidig vedisk period. Indo-arierna bygger städer i Punjab och nära floderna Ganges och Yamuna.

900–500 f Kr: Sen vedisk period. Indo-arierna flytter succesivt österut längs Ganges.

Cirka 500 f Kr: Prins Siddharta Gautama lär ut att vår existens är ett enda långt lidande, men att man kan få slut på eländet om man följer den åttafaldiga vägen. Buddhismen var född.

327–325 f Kr: Alexander den stores fälttåg från Grekland når nordvästra Indien, där han irrar runt några år innan han beger sig västerut igen.

Cirka 320 f Kr: Kung Chandragupta grundar ett konungarike i norra Indien som är början på Maurya-dynastin.

272–233 f Kr: Kung Ashoka styr över norra Indien. År 261 f|Kr konverterar han till buddhism.

0–100: Intensiv handel mellan Indien och Romarriket.

320: Chandragupta I blir kung i norra Indien och inleder Guptadynastin.

375–415: Chandragupta II utökar sitt kungarike västerut och söderut. Sanskrit blomstrar som litterärt språk och Kalidasa skriver dikter och pjäser.

680–670: Högperiod för kungadömet Pallava, som bland annat bygger tempel i Mahabalipuram (Mamallapuram) söder om dagens Madras (Chennai) i Tamil Nadu.

985–1014: Kung Rajaraja styr över Cholaimperiet i södra Indien och på Sri Lanka.

1000–1027: Mahumd av Ghazni invaderar Nordindien i 17 olika räder och förstör hindutempel i Mathura, Kanauj och Somnath.

1025–1023: Cholaimperiet från Sydindien erövrar Orissa och Bengalen och dessutom avlägsna Srivijayakungadömet på Sumatra och Malackahalvön.

1192: Mahmud av Ghor, som är muslim, kommer ridande från Afghanistan med sina trupper och besegrar vid slaget vid Tarain en kondeferation av hinduiska rajputkungar. Början på drygt 500 år av muslimskt styre i Nordindien.

1193: Delhi faller för muslimska invasionstrupper.

1206: Delhi-sultanatet grundas. Persiska blir utbildnings- och myndighetsspråk.

1293: Marco Polo reser genom Sydindien.

1370: Det hinduiska kungadömet Vijaynagar expanderar i Sydindien med att erövra Madurai.

1398: En annan muslimsk härförare, Timur, attackerar och förstör Delhi.

1489–1505: Sikander Lodi styr Delhi-sultanatet. Flyttar huvudstaden från Delhi till Agra.

1498: Portugisiska sjöfararen Vasco da Gama landar i Calicut i Kerala på indiska sydvästkusten.

1510: Portugiserna erövrar Goa.

1526: Baburs trupper vinner över Delhi-sultanatets. Babur blir den första mogulkejsaren i det muslimska Stormogulriket.

1542: Sher Shah erövrar Nordindien från mogulerna.

1554: Mogulen Humayun återtar makten och återupprättar Stormogulriket.

1556: Akbar efterträder Humayun som mogulhärskare.

1600: East India Company grundas i London. Ambitionen är att handla med Indien.

1605: Jehangir efterträder Akbar.

1627–1658: Jehangirs efterträdare Shah Jahan styr riket och bygger Röda fortet i Delhi och Taj Mahal i Agra.

1658–1707: Aurangzeb styr. Riket når sin kulturella och maktpolitiska höjdpunkt.

1707–1719: Efter Aurangzeb följde tre svaga mogulkejsare. Stormogulrikets fall var inlett.

1739: Persiens kung Nadir Shah attackerar Delhi och stjäl mogulernas påfågelstron.

1757: Engelsmannen Robert Clive vinner över nawaben av Bengalen i slaget vid Plassey och inleder engelska ostindiska kompaniets marsch mot makten över Indien.

1770: Svält i Bengalen. En tredjedel av befolkningen dör.

1799: Britterna krigar mot och vinner över den uppstudsige muslimske kungen Tipu Sultan i Sydindien.

1818: Britterna tar efter strider makten över maratherna i västra Indien runt dagens Bombay (Mumbai).

1843–1848: Britterna krigar mot och erövrar Sindh och Punjab.

1857: Frihetskriget/Sepoyupproret. De indiska soldaterna i den brittiska armén börjar tillsammans med några jordägare och indiska prinsar att skjuta mot britterna. Upproret slås ner.

1858: Brittiska ostindiska kompaniet upplöses. Indien styrs direkt av brittiska staten.

1877: Drottning Viktoria av Storbritannien lägger till en ny titel: Kejsarinna av Indien.

1185: Indian Nationalist Congress, den indiska självständighetsrörelsen, bildas. Organisationen blir sedemera kongresspartiet som styr det självständiga Indien efter 1947.

1905: Bengalen delas i öst och väst. Självständighetsrörelsen börjar bojkotta brittiska produkter (Swadeshi-kampanjen).

1920: Mahatma Gandhi startar sin ohörsamhetskampanj mot britterna.

1930: Saltmarschen. Protest mot att britternas försökte sälja brittiskt salt till Indien och beskatta indiskt salt.

1933: Gandhis ohörsamhetskampanj avslutas.

1934: Val till en rådgivande församling under brittisk överhöghet. Indiska nationalkongressen vinner flera platser.

1947: Indien delas i Indien och Pakistan och blir två självständiga länder.

2015-08-28 08:54 Kommentera
Kategori: Hinduism, Historia, Indien, Politik

Bröllop maharaja style

2015-08-26 16:19 Kommentera
Kategori: Hinduism, Indien, Indienresor, Kärlek, Politik, Sex, Turism

Indisktbrollop.jpg

Här fortsätter Indienbloggens grundkurs i indisk kultur för förstagångsresenärer.

Hur träffas indier som ska ingå äktenskap och hur ser ett indiskt bröllop ut?

Vi börjar bakifrån, med bröllopet:

Bombay. Jag vet att Sanjay till vardags klär sig i t-tröja och jeans, eller möjligtvis chinos. Men i dag ska han gifta sig och han är klädd som en maharaja. Lång sidenkurta (skjorta som går till knäna) med guldbrodyr, orange turban med plym och glittriga sandaler med en spira längst fram.

Sunita är heller ingen klädtraditionalist. Man ser henne mest i slitna jeans och en tajt top och kanske en grå kavaj när hon kör sin skoter genom den hektiska Bombaytrafiken. Men i dag ska hon gifta sig och är liksom sin blivande man klädd enligt traditionen i hans och hennes föräldrars hemby: guldglittrande röd sari, hennafärgade händer och fötter och armarna täckta med silvriga och guldiga bangles (armringar).
Det är båda klädda och smyckade mycket otidsenligt (för att vara Bombay) och traditionellt (för att vara just Sanjay och Sunita).

Snart kommer gästerna. 500 är bjudna. Piren bredvid Gateway of India i Bombay, som praktiskt taget varje kväll är uthyrd till bröllop, strålar av ljus. Partytält, överdåd av cateringmat och hundratals plaststolar. Dessutom en mässingsorkester som spelar en blandning av hindifilmlåtar och västerländska popklassiker, ackompanjerad av fyrverkeriernas kraftiga explosioner. Allt är som i en saga, som i en dröm, som i en Bollywoodfilm och som i hundratusentals byar och städer runt om i Indien.

Det finns lika många bröllopstraditioner i Indien som det finns etniska, lingvistiska och kulturella grupper. Smak, stil och riter bestäms av religion, kast, klass, utbildning, hemby. Men överdådet och den glittrande prakten har de gemensamt.

Att man låter bröllop kosta mycket pengar är inget unikt indiskt, men om man skulle göra en lista över länder där de generellt sett är mest påkostade skulle förmodligen Indien hamna högst. Ett skäl till att de är så påkostade är vanan att bjuda många gäster. Jämfört med i väst bjuds betydligt vidare cirklar: vänners vänner och släktingars vänners vänner eller varför inte en västerlänning som bara råkar gå förbi.

Fattiga familjer tar lån för att ha råd med sina barns bröllop, vilket gör att de kan bli skuldsatta för resten av livet. Att ordna ett litet avskalat budgetbröllop har därför blivit ett radikalt val bland socialt engagerade och välutbildade, som anser att megabröllopen är en dålig indisk tradition, som ruinerar och exkluderar.

Är man traditionell låter man en astrolog bestämma datumet för bröllopet. Stjärnorna måste stå rätt för lyckad förening. Någon gång under den torra vinterårstiden är vanligaste valet. Tre dagars eller en hel veckas firande är inte ovanligt. Populära inslag är att brudgummen rider till bröllopet på en vit häst, att manliga och kvinnliga gäster umgås var för sig under festen, att kvinnorna dagen före vigselceremonin uppträder med en ceremoniell dans och kvällen efteråt arrangerar lekar för att de nygifta, som i dagarna kanske träffats för allra första gången, ska lära känna varandra.

Bland hinduer är det ofta en brahmin (präst) som utför ceremonin. Men man kan också gifta sig borgerligt med en tjänsteman från kommunen eller jurist från en lokal domstol som vigselförrättare. Till skillnad från kristna gifter sig hinduer vanligtvis inte i templet, utan hemma eller i en hyrd lokal.

Men hur träffas vanligtvis indier som sedemera gifter sig med varandra? Jo, fortfarande regerar det arrangerade äktenskapet. men det är på väg att förändras, sakta men säkert.

– Hur träffade du din fru? frågar jag den unge internetdesignern Senthil Murugesan i Tiruchirapalli i Tamil Nadu.
– Via bharatmatrimony.com, svarar han.
– En kontaktsajt? undrar jag förbluffad. Du letade runt, hittade en läcker, intressant tjej, mejlade henne och så dejtade ni …
– Nej, nej, avbryter han. Mina föräldrar la ut uppgifter om mig, och en bild på mig. Likadant gjorde hennes föräldrar med sin dotter. Sedan mejlade de varandra och diskuterade hur kompatibla vi var. Ja, mina föräldrar frågade förstås mig vad jag tyckte om flickan innan det var dags att träffa henne, men det var dem som skötte allting.
– Så det var inte kärlek på internet?
– Nej, det var arrangerat äktenskap online.

De arrangerade äktenskapen är fortfarande normen, kärleksäktenskap undantagen. Det verkar nästan inte spela ingen roll hur frigjord en modern indier är från kasthierarkierna, planerna på äktenskap föser obevekligt tillbaka de frigjorda i den traditionella fållan. Man kan studera, jobba och umgås med folk med helt annan kasttillhörighet, men när man gifter sig gör de flesta det fortfarande inom kasten, skrået, gruppen.

Ofta är det kvinnan och hennes föräldrar som drar kortaste strået i kampen om status på äktenskapsmarknaden. För att få sin dotter gift måste kvinnans föräldrar betala hemgift till mannens föräldrar. Kraven kan vara horribelt höga: en skoter, ett kylskåp, en bil, hundratusentals rupier. Om mannens föräldrar inte är nöjda händer det att de klagar hos kvinnans föräldrar. Det förekommer avarter som att mannen och hans föräldrar mördar kvinnan på grund av att hemgift är för liten.
Indien är inte stillastående och evigt, som västerländska betraktare ofta brukar konstatera. Samhällsförändringarna går rasande fort.

Äktenskapen över kastgränserna är få, men ökar. Par som träffar varandra utan föräldrarnas inblandning är ovanligt, men blir vanligare. Hemgiften som begärs är hög, men kraven minskar. Allt fler accepterar äktenskap över kastgränserna så länge man är säker på att det finns andra kriterier än kast som leder till inflytande och delaktighet i samhället, säger exemeplvis sociologen Shiv Viswanathan vid Centre for the Study of Developing Societies. Kan man behålla sin status genom att välja en man med rätt utbildning istället för en man av rätt familj och kast så är det okej. Hos medelklassen i städerna är inte äktenskapsannonserna lika kastinriktade som förr och hemgiftskraven inte lika uttalade, enligt Shiv Viswanathan.

Den nya ekonomin betonar utbildning och social kompetens framför kast och religion. Vem vill inte klättra på samhällsstegen? Religiösa och sociala tabun har hindrat många indier från att ens orka närma sig stegen. När traditionens bojor lossas och ersätts av ett individuellt val har de åtminstone fått chansen.

2015-08-26 16:19 Kommentera
Kategori: Hinduism, Indien, Indienresor, Kärlek, Politik, Sex, Turism

Indien A till Ö

2015-08-25 10:13 Kommentera
Kategori: Hinduism, Historia, Indien, Indienresor, Islam, Politik, Turism

Tempelroad_Puri.jpg
Temple Road i Puri. Foto Per J Andersson

Om du ska resa i Indien och vill hänga med. Om du läser indiska dagstidningar och veckomagasin som India Today och Outlook och inte fattar vad där står. Här är lite fakta och några termer som är bra att hålla koll på – så att du fattar vad du läser.

Varsågod, här är grundkursen att skriva ut och packa ner i handbagaget och kanske ögna på flyget ner:

Adivasis. Samlingsbegrepp för Indiens stamfolk. Finns utspridda över hela landet. Ofta kommer de i kläm när det moderna indiska samhället expanderar – och börjar expropriera för skogsavverkning, industrietableringar och väg- och dammbyggen. Kampen mot den omstridda Narmadadammen förs till stor del av adivasis.

Ashoka. Åren 268–233 f Kr kung i Mauryariket, som täckte stora delar av dagens Nordindien, Pakistan och Bangladesh. År 261 f Kr konverterade Ashoka till buddism, vilket ledde till att buddismen spreds till Sydostasien och Sri Lanka. Efter Mauryadynastins fall skulle det dröja ändå till vår tid – till 1947 – innan det åter fanns ett Indien, som omfattade större delen av indiska kontinenten och inte styrdes av muslimska dynastier med rötterna i Centralasien och Mellanöstern.

Ayodhya. Stad i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien, varifrån kung Rama regerade, enligt eposet Ramayana. I dag är Ayodhya känd som staden där hinduiska aktivister 6 december 1992 rev Babrimoskén, som byggdes 1526 under den förste mogulhärskaren Baburs regim. Aktivisterna hävdade att det dessförinnan stod ett Ramatempel på platsen, ett tempel som revs av muslimer, för att de skulle kunna bygga moskén. Hinduaktivisterna vill bygga upp Ramatemplet igen, men projektet har stoppats av myndigheterna för att undvika sammandrabbningar mellan hinduer och muslimer.

BJP. Förkortning för Bharatiya Janata Party (Indiska folkpartiet). Grundat så sent som 1980. BJP ledde centralregeringen tolv dagar efter valet 1996 och hela perioden 1998–2004 och premiärminsitern hette då Atal Bihari Vajpayee. Sedan valet 2014 leder partiet en majoritetsregering med Narendra Modi som premiärminister. BJP är Indiens näst största parti efter Kongresspartiet. Har liksom sina systerorganisationer i paraplyorganisationen Sangh Parivar ett program som går ut på att stärka hinduernas roll i det indiska samhället.

Bandh. Ett hindiord som betyder stängd och som engelskspråkiga indiska tidningar använder flitigt i betydelsen "strejk" eller till och med "generalstrejk", ofta akompanjerad av någon form av politisk aktion, t ex en hungerstrejk, en sit-in eller en ohörsamhets- och icke-våldsaktion.

Callcenter. Den engelska termen för ett serviceföretag som sköter kundtjänsten, ofta via telefon och internet, åt andra företag. Många västerländska storföretag har sedan millennieskiftet flyttat kundtjänsten till callcenter i Indien.

Centralregering och delstater. Indiska unionen är en federal stat, ungefär som USA och Tyskland. Den federala regeringen i New Delhi bestämmer bland annat över utrikespolitik, försvar, utvecklingsplanering och valuta. Delstatsregeringarna ansvarar bland annat för skolväsen, sjukvård, busstrafik, polis och jordbruk. Både Indiska unionen och delstaterna har parlament, som det är allmänna val till ungefär vart femte år. Indiska unionen består av 29 delstater och sex centralt styrda unionsterritorier.

Crore. Indiskt ord för 10 miljoner.

CPI (M). Förkortning för Communist Party of India (Marxist). Bröt sig 1964 loss från moderpartiet CPI, och orienterade sig långsamt – för långsamt enligt många – bort från Moskva. I dag Indiens största kommunistparti. Har tvingat reformera sin politik efter Sovjets fall, men är fortfarande – i jämförelse med Västeuropas gamla kommunistpartier – ett doktrinärt marxistparti. I valen till parlamentet i New Delhi har partiet, bortsett från i de första valen på femtiotalet, aldrig fått mer än fem–sex procent av rösterna. I delstaterna Västbengalen, Kerala och Tripura har CPI (M) i perioder varit största parti därmed haft den regionala regeringsmakten.

Dalit. Ett hindiord för krossad eller förtryckt. Den gängse termen som används i tidningarna om oberörbara, eller kastlösa (outcasts) som man sa förr, och en del andra andra marginaliserade grupper. Mahatma Gandhi införde termen harijans, guds barn, men det ordet hör man sällan idag. Se också Scheduled castes.

Delningen (The Partition). I Indien pratar man inte så ofta om 15 augusti 1947 som dagen då Indien blev självständigt. 15 augusti 1947 är mer förknippat med den andra stora händelsen den dagen: den traumatiska delningen av Indien, The Partition. Under självständighetsrörelsen fruktade Indiens muslimer hinduisk dominans i den framtida självständiga staten. Därför bildade muslimer 1906 All India Muslim League, som arbetade för självständighet tillsammans med Nationalkongressen, som hade en stark hinduisk identitet. Muslim League sa nej till att ingå i en hinduiskt dominerad stat. Därför delades det brittiska Indien. Två stater utropades: ett i ett huvudsak hinduiskt Indien och ett i huvudsak muslimskt Pakistan. Pakistan bestod fram till 1971 av två delar: Öst- och Västpakistan. Därefter är Östpakistan en självständig nation med namnet Bangladesh. Delningen 1947 ledde till våldsamma sammanstötningar i Punjab mellan hinduiska flyktingar på väg österut och muslimska flyktingar på väg västerut. Flera miljoner människor miste livet. The Partition är fortfarande ett fult sår i den indiska samtidshistorien och anses av många som ett stort nationellt misslyckande.

Dravider. Flyttade in i Indien i förhistorisk tid. I dag är draviderna dominerande i de fyra sydindiska delstaterna Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka och Kerala. Vanligtvis var dravidernas samhällen matrilineära, det vill säga: deras egendom gick i arv från mor till dotter.

Gandhi, Mahatma. Hette egentligen Mohandas Karamchand Gandhi. Epitetet Mahatma, som han fick i självständighetsrörelsen, betyder "stor själ". Trots sitt efternamn är han inte släkt med familjen Nehru-Gandhi. Född 1869. Mördad 1948 av en hindunationalist, som ansågs att han var för tolerant mot muslimerna. Utbildade sig till advokat i England och arbetade under några år i Sydafrika innan han återvände till Indien 1915 och engagerade sig i Natikonalkongressen, där han verkade ända fram till självständigheten. Känd framför allt för sina idéer om icke-våld och ohörsamhet i motståndet mot ockupationsmakten. I dag betraktas Mahatma Gandhi som en blandning av nationalhelgon och landsfader.

Hindutva. Betyder ordagrant "hinduiskheten". En riktning inom indisk politik som strävar efter att stärka hinduismens roll i politiken och därmed höja den hinduiska nationella självkänslan, ofta på muslimers, kristnas och andra religiösa minoriteters bekostnad.

Indoarier (indoeuropéer). Det folk som cirka 1500–1200 f Kr sakta men säkert flyttade från Centralasiens stäpper ner mot Indusdalen och indiska halvön. Med sig hade de hästen, vagnar med hjul, en mer patriarkal tradition med egendomsarv från far till son och en offerreligion som var fröet till dagens hinduism. Under tidig vedisk period, cirka 1400–900 f Kr, byggde indoarierna städer i Punjab och nära floderna Ganges och Yamuna. Under sen vedisk period, cirka 900–500 f Kr flyttade de successivt österut längs Ganges. När indoariernas bosättningar spred sig trängdes draviderna söderut.

Kast. Har ingen motsvarighet på något indiskt språk, ändå används ordet (som man tror har portugisiskt ursprung) i indisk massmedia och officiella dokument. I de sanskritbaserade indiska språken finns två ord för det vi kallar kast: varna, som betyder "färg", och jati, som betyder "födelse". Kastsystemet anses ha uppkommit då indoarierna migrerade till Indien. Indoarierna var ljusare i hudfärgen än de folk som redan bodde i Indien, och de försökte hålla sin ras ren genom att undvika att gifta sig med icke-arier. Bland arierna uppstod från cirka 1000 f Kr fyra varnas brahman/brahmin (präst/lärare), kshatriya (krigare/aristokrat/byhövding), vaishyas (köpman/borgare) och shudra (hantverkare/tjänare/uppassare). Inom varje varna finns i dag ett flertal jatis, som är förknippade med ett visst yrke eller ett visst geografiskt område. Det finns flera tusen jatis.

Kongresspartiet. När Indien blev självständigt 1947 omvandlades självständighetsrörelsen Nationalkongressen, som grundades 1885, till Kongresspartiet. Kongresspartiet hade regeringsmakten 1947–77, 1980–89, 1991–96 och 2004–2014. Är tillsammans med BJP det enda parti som har stöd i hela landet och saknar tydlig regional profil. Kongresspartiets ledarskikt har ända sedan självständigheten dominerats av familjen Nehru-Gandhi. Ordförande är änkan efter den mördade Rajiv Gandhi, den Italienfödda Sonia Gandhi.

Lakh. Indiskt ord för 100 000.

Maharaja. Betyder "stor härskare", men var i själva verket benämningen på regionala lydkungar med begränsad regional makt. Ofta fanns det en utländsk makt – afghaner, perser, moguler, britter – som kontrollerade Indien och krävde maharajornas lojalitet. Vid självständigheten 1947 fanns 565 småstater styrda av maharajor (hinduiska kungar) och nawaber (muslimska kungar). I samband med självständigheten förlorade de all makt, men fick apanage från regeringen fram till 1971, då även det drogs in. De före detta maharajorna fick därefter stå på egna ben. Vissa maharajaättlingar har byggt om sina palats till lyxhotell, klär ut sig i turban och traditionella kungakläder och odlar sin särart. Andra har valt att tona ned sitt kungliga påbrå. Kanske skulle man kunna säga att de indier som är ättlingar till maharajor i dag har ungefär samma status som adeln i Sverige, det vill säga: arvet är dörröppnare i vissa kretsar, men inte alls i andra.

Moguler. Muslimska härskare av turkiskt och mongoliskt ursprung som under 1500-talet invaderade och skapade ett mäktigt imperium i norra Indien. Babur blev 1526 den första mogulkejsaren i det muslimska mogulriket. Därefter följde Humayun (1530–56), Akbar (1556–1605), Jehangir (1605–1627), Shah Jahan (1627–1658) och Aurangzeb 1658–1707.
Akbar gjorde sig känd för sin tolerans och religionsfrihet. Han gifte sig med en hinduisk kvinna och tillsatte hinduer på höga poster i förvaltningen och avskaffade straffskatten för icke-muslimer.
Aurangzeb är däremot känd som en intolerant muslimsk härskare. Han återinförde straffskatten för icke-muslimer och lät riva hindutempel. I dag pratar hinduiska nationalister med avsmak om Aurangzeb, som lät riva hindutempel för att på dessa platser bygga moskéer.
Efter Aurangzeb följde tre svaga mogulkejsare. Mogulrikets fall var därmed inlett och britterna övertog sakta men säkert kontrollen över Indien.

Mundafolken. Lever utspridda över olika delar av Indien och anses vara Indiens äldsta folkgrupp. De levde på indiska halvön innan draviderna invandrade.

Nationalsången heter "Jana Gana Mana" och är skriven av bengalen Rabindranath Tagore, Nobelpristagare i litteratur 1913. han har f ö också skrivit Bangladesh nationalsång..

Nehru-Gandhi-familjen. Motilal Nehru (1861–1931) var en västerländskt utbildad advokat i Allahabad i Uttar Pradesh i norra Indien och medlem i Nationalkongressen. Motilals son, Jawaharlal Nehru (1889–1964), efterträdde 1929 sin pappa som ordförande i Nationalkongressen och blev 1947 det självständiga Indiens första premiärminister.
Indira Gandhi (1917–1984), dotter till Jawaharlal Nehru, fick sitt namn av sin make Feroze Gandhi (som inte var släkt med Mahatma Gandhi). Indira var premiärminister 1966–1977 och 1980–1984, då hon mördades av sikher som hämnd för indiska arméns stormning av sikhismens allra heligaste plats, Gyllene templet i Amritsar.
Rajiv Gandhi (1944–1991), son till Indira Gandhi, gifte sig 1968 med Italienfödda Sonia (1946–) och var premiärminister 1984–1989. Han fick avgå på grund av mutanklagelser i samband med Boforsaffären. Rajiv mördades 1991 av en tamilsk självmordsbombare som hämnd för Indiens inblandning i konflikten i Sri Lanka.
Sedan 1998 är Sonia Gandhi ordförande i kongresspartiet. Sonia och Rajiv fick två barn, Rahul (1970–) och Priyanka (1971–), som förväntas ta över i kongresspartiet efter sin mor.

Religioner. Hinduerna dominerar, medan muslimerna utgör största religiösa minoritet. Så här fördelar sig de troende enligt Indiens folkräkning: Hinduer 80,5 procent, muslimer 13,4 procent, sikher 1,9 procent, kristna 2,3 procent, buddister 0,8 procent, jainer 0,4 procent och parser mindre än 0,1 promille.

RSS. Rashtriya Swayamsevak Sangh (Nationella frivilligkåren). Militant organisationen bildad redan 1925. Hävdar att hinduisk nationalism är grunden för indisk identitet. RSS är en av de mest hindutva-extrema av medlemsorganisationerna i paraplyorganisationen Sangh Parivar.

Sangh Parivar (Den förenade familjen). Paraplyorganisation för de organisationer som företräder hindutva i indisk politik: BJP, RSS, VHP med flera.

Scheduled castes (SC), Scheduled tribes (CT) och Other backward Classes (OBC) är tre officiella termer som används om daliter/oberörbar, ursprungsfolk och andra marginaliserade grupper. Ända sedan självständigheten kan de som tillhör någon av dessa listade grupper få billigare tågbiljetter och därtill kvoter så att de enklare kommer in på universitet, lättare får statliga jobb och lättare kan bli valda till politiska församlingar. Det är statens sätt att ge välvilliga puffar i ryggen som ska motverka den låga statusen, skulle man kunna säga.
Enligt senaste folkräkningen (2011) är 16,6 procent av Indiens befolkning Scheduled castes och 8,6 procent Scheduled tribes. Med andra ord: lite mer än var femte indier om omfattas av kvoteringssystemet.

Shiv Sena (Shivas armé). Radikalt hindunationalistiskt politiskt parti, grundat 1966 av Bal Thackeray, som fortfarande leder partiet. Har sin bas i Bombay. I dag har partiet avdelningar runt om i Indien, men är fortfarande starkast i Maharashtra och dess delstatshuvudstad Bombay. Shiv Sena var ett av de politiska partier som låg bakom namnbytet till Mumbai 1996. Partiet ingick i den BJP-ledda koalitionen National Democratic Alliance, som regerade Indien 1998–2004. Har aldrig fått mer än ett par procent av rösterna till det federala parlamentet i New Delhi, men är tillsammans med BJP ett av de största partierna i styret av Mumbai Municipal Corporation (Bombays storkommun).

Språk. Indien har 22 officiella språk. Därtill finns flera hundra språk som saknar officiell status, men likafullt talas av miljoner människor. De tio största officiella språken är i storleksordning: hindi, bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, gujarati, kannada, malayalam och oriya. Enligt konstitutionen ska den federala regeringen skriva sina beslut på två språk: hindi och engelska.

Storlek. 3 288 000 km2 (sju gånger så stort som Sverige; från nordligaste delstatshuvudstaden Srinigar till sydligaste delstatshuvudstaden Trivandrum är det 369 mil, Stockholm–Aten är bara 293 mil). Man kan också uttrycka det så här: om man lägger Indienkartan över Europas karta upptäcker man att Indien på bredden sträcker sig från Irland väster till östra Ukraina i öster och på längden sträcker sig från Kiruna i norr till Saharas öken i söder.

2015-08-25 10:13 Kommentera
Kategori: Hinduism, Historia, Indien, Indienresor, Islam, Politik, Turism

Oberörbar som berör

2015-06-30 11:01 2 kommentarer
Kategori: Böcker, Historia, Indien, Indienresor, Politik

Franska_danska_Tyska_bocker.jpg
Franska, tyska och danska upplagorna av New Delhi–Borås. Den tyska har blivit en succé och ligger tvåa på Der Spiegels bestsellerlista.

En berättelse om en pojke med en pappa som klassas som dalit/oberörbar och en mamma som kommer från ett stamfolk. En berättelse om ett litet samhälle som ses som en avkrok i en delstat som resten av Indien ser som primitiv och exotisk. En berättelse om att mot alla odds, trots massmobbning och fattigdom, lyckas ta sig till Indiens huvudstad och så småningom hamna på lunch på tu man hand med premiärminister Indira Gandhi och till slut möte kärleken i form av en flicka från Borås som kommit i sin folkabuss via Iran och Afghanistan.

Ja, det handlar alltså om boken jag skrev för tre år sedan och som nu blivit en sån internationell succé. Även om jag trodde på boken, att jag trodde att den skulle hitta sina läsare, hade jag inte kunnat drömma om det här internationella gensvaret.

Det som glädjer mig mest är att den här berättelsen om kärlek över kultur- och klassgränser berör så många. Min förhoppning: kanske kan berättelsen stärka tron på att vi människor innerst inne är väldigt lika varandra trots yttre olikheter.

Häromdagen blev
det klart. Brittiska bokförlaget Oneworld har köpt de engelskspråkiga världsrättigheterna till New Delhi–Borås, som därmed sålts till sammanlagt tio länder.

Att brittiska Oneworld
köpt de engelskspråkiga världsrättigheterna på boken innebär att den förutom att ges ut i Storbritannien, också kommer ut på Bloomsbury i Australien och Nya Zeeland, på Penguin i Malaysia och Singapore och på PanMacmillan i Indien.

Att boken ska komma ut i Indien har länge varit en dröm. Ett av bokens teman – diskriminering på grund av kasttillhörighet – är ett både brännhett och angeläget ämne i landet.

Boken har hittills
sålts till sju språk och nio länder. Den har översatts och getts ut i Frankrike, Danmark och Österrike, Schweiz och Tyskland, där boken sålt en rekordhög upplaga och sedan början av maj ligger tvåa på Der Spiegels bestsellerlista (Sachbuch, Paperback), efter Darm mit Charme (Charmen med tarmen).

I slutet av juni var bokens huvudperson och hjälte, PK Mahanandia, i Wien för releasen av den tyskspråkiga upplagan i Österrike. Händelsen fick stor uppmärksamhet med långa artiklar i Die Presse och Kurier och intervju och reportage i tv-nyhetsprogrammet Heute Mittag i publicservicekanalen ORF. Kolla in inslaget här!

– Österrikarna gillar
verkligen allt som handlar om Sverige. När vi satt på kafé i Wien kom folk fram och ställde sig i kö för att få tacka oss för boken om mitt liv, säger PK som besökte Wien tillsammans med Lotta.

Boken har också sålts till Polen, Island, Norge och Sydkorea, där den kommer ut på respektive språk under 2016. Och diskussioner om en filmatisering av New Delhi–Borås pågår sedan 2014 med tre filmproducenter, en i Hollywood, en i Tyskland och en i Sverige.

Jag firar med en kopp ingefärschai och några krispiga papadums!

Här kan du köpa den svenska upplagan som pocket för 48 spänn och som e-bok att ladda ner på din padda där du ligger i hängmattan i sommarstugan för 57 spänn!

2015-06-30 11:01 2 kommentarer
Kategori: Böcker, Historia, Indien, Indienresor, Politik

Indiska kvinnoideal

2015-06-08 10:55 Kommentera
Kategori: Historia, Indien, Kvinnor, Politik

Bildgängvåldtakt.jpg
En våldtäkt i december 2012 fick tiotusentals kvinnor och män att gå ut på gatorna och kräva hårdare straff för sexualbrott och tryggare gator för kvinnor.

Det finns ett svart skynke som får många att tveka innan de klickar på bokaknappen till en Indienresa: situationen för Indiens kvinnor.

Efter gruppvåldtäkten och mordet på en ung kvinna i New Delhi för några år sedan har medierna rapporterat flitigt om sexualbrott i Indien. Rapporteringen har fått många västerlänningar att tro att det finns en särskild sorts "våldstäktskultur" i Indien, där folk i allmänhet accepterar våldtäkter som en del av det sociala livet. Det är en vanföreställning som ytterst är grovt rasistisk.

Sant är att kvinnans ställning i samhället är betydligt mindre jämställd jämför med de flesta europeiska länder. Och sant är att de polisanmälda våldtäkterna ökar. Men det är inte sant att våldtäkter skulle vara något särskilt typiskt indiskt. Våldtäkter, liksom mord och andra brott, förekommer där som i resten av världen.

Tittar man på FN:s statistik är Indien ett av de länder där det anmäls minst antal våldtäkter i världen: knappt två om året per hundratusen invånare, vilket kan jämföras med Sveriges drygt 60 och Sydafrikas 120 våldtäktsanmälningar.

Visserligen säger antalet anmälningar inte allt om det verkliga antalet brott. Mörkertalet är stort. I den indiska våldtäktsdebatten har det sagts att bara ett av fem indiska sexbrott anmäls eller accepteras av polisen. Även om man skriver upp Indiens våldtäktsstatistik fem gånger – eller till och med tio gånger, som vissa anser är nödvändigt – till och med då sker internationellt sett få våldtäkter per capita.

Tusentals indiska kvinnor kämpar ändå för en starkare ställning för kvinnan i familjen, kulturen och samhället. Kanske finns nyckeln till förändring också i det egna kulturarvet.

Ett förhärskande indiskt kvinnoideal går tillbaka till den lydiga och självuppoffrande Sita, gudakungen Ramas hustru i det antika eposet Ramayana. Tillsammans med kvinnokaraktärer i Indiens andra stora mytologiska urberättelse, Mahabharata, formar Sita bilden av en underdånig kvinnoroll, som gestaltas om och om igen i Bollywoodfilmer och tv-serier.

godess-kali-2-600x450.gif
Hämnden är ljuv. Gudinnan Kali, ett kaxigt indiskt kvinnoideal.

Men tusentals år gamla böcker kan läsas på olika sätt. Författaren Samhita Arni har i ett par av sina romaner omtolkat Ramayana. Hon ansluter till muntliga folkliga traditioner där en annan version av Sita sjungs av bykvinnor. I de här sångerna är hon inte tyst och undergiven, utan en klok, stark och medkännande krigarprinsessa som uppfostrar sina barn som ensamstående mamma under tiden då hon lever i exil i skogen.

Allmänt sett verkar kvinnans status vara sämst i nordvästra Indien, där de indoariska traditionerna är djupast förankrade. Men även här i Indiens patriarkala hjärtland, i delstaterna Punjab och Haryana och i Sind i grannlandet Pakistan, finns andra kvinnoideal.

Sampat-pal-devi1.jpg
Sampat Pal Devi leder Gulab Gang som går hem till män som slår sina fruar eller på annat sätt behandlar kvinnor dåligt och slår de i huvudet med käppar så att de lär sig en läxa. Historien om Gulab Gang, som är högst verklig, har också blivit en Bollywoodfilm med samma namn.

Under medeltiden vandrade kvinnliga sufimystiker mellan byarna och dansade och sjöng, bortom mannens kontroll. Inspirerade av dem uppstod en kvinnlig karaktär i Bollywoodfilmerna som kallas jugni, som betyder eldfluga.

En eldfluga sprakar av energi i mörkret, äger sin kropp, är självsäker och ofta fräck, ibland även våldsam, som om hon vore den kvinnliga urkraften, den å ena sidan ömsinta och å andra sidan våldsamma och självsvåldiga gudinnan Kali.

I flera nya Bollywoodfilmer finns kaxiga kvinnoroller präglade av eldflugorna. Men eldflugorna är inget nytt fenomen i Bollywood. Redan i filmen Paras från 1971 sjunger Asha Boshle, till Farida Jalal frimodig dans, en sång som innehåller en uppmaning till de upphetsade männen som ser på – en påminnelse som låter som en modern feministisk slogan:

"Ett nej är ett nej, och ett ja är ett ja".

police-officers-female.jpg
Indien är enda landet i världen som har renodlat kvinnliga polisbataljoner, allt för att försöka slå sönder de patriarkala hierarkierna.

Mina indiska kvinnliga bekanta brukar påpeka att det är betydligt enklare att leva som ensamstående yrkesarbetande kvinna i Bombay, Bangalore, Chennai och andra sydliga indiska storstäder. I samma andetag säger de att New Delhi, som ligger långt upp i norr, har en mer aggressiv offentlig atmosfär för en kvinna, med fler sexuella kommentarer, mer tafsande och mer fluktande.

Och historiskt sett har det varit så i åtminstone några tusen år, ända sedan de mer patriarkala indoariska folken flyttade ner mot Indien från Centralasiens stäpper. Kvinnans underordnade roll förstärktes i och med de muslimska erövringarna av norra Indien under medeltiden.

I Sydindien har man bevarat en jämlikare tradition ända sedan jägar- och samlartiden. En av de första portugisiska resenärerna, Domingo Paes, skrev på 1520-talet att det i det sydindiska kungadömet Vijaynagar fanns kvinnor representerade på praktiskt taget varenda nivå i samhället. 1500-talets sydindiska kvinnor utövade brottning, spelade trumpet och fäktades med svärd med stor skicklighet, skrev den förbluffade portugisen.

3bocker.jpg

Jag har gjort flera inslag för Godmorgon världen och Obs i Sveriges Radio P1 om kvinnans situation i Indien. Lyssna på de i efterskott:
Obs: Våldtäkten som förändrade Indien
Obs: Kvinnor stärker sina positioner i Indien
Godmorgon världen: Moder Indien

På väg till Indien? Glöm då inte att ta med min Indien – personlig guide (Vagabond/Norstedts 2013). Och så mitt lästips inför sommarsemestern: dokumentärromanen New Delhi–Borås – den osannolika berättelsen om indiern som cyklade till kärleken i Sverige (Forum 2013/Månpocket 2014). Finns både som pocket och e-bok.

2015-06-08 10:55 Kommentera
Kategori: Historia, Indien, Kvinnor, Politik

Enklare turistvisum till Indien – äntligen!

2015-06-03 09:48 2 kommentarer
Kategori: Indien, Indienresor, Politik, Turism

Elefant_Amber_Fort.jpeg
Amber Fort utanför Jaipur.

Länge har vi undrat varför inte svenskar men så många andra nationaliteter slipper ansöka om turistvisum och istället får det automatiskt vid ankomst till Indien.

Undrat och förundrats.

Nu är det förhoppningsvis slut på grubblandet.

Igår lovade indiska presidenten Pranab Mukherjee, som är på Sverigebesök, att det är dags också för svenskarna.

Det var på seminariet med titeln "India and Sweden: co-creating a brighter future" i Uppsala i måndagskväll som Mukherjee sa (enligt The Hindu):

– I am pleased to inform you all that Sweden will feature in the list of countries to be soon granted the e-tourist visa facility which would greatly facilitate travel for Swedish nationals who can come and explore 'Incredible India' with all its beauty, diversity, richness of culture, traditions, history and more.

Hurra!

2015-06-03 09:48 2 kommentarer
Kategori: Indien, Indienresor, Politik, Turism

Reseföredrag om Indien

2015-05-04 18:20 5 kommentarer
Kategori: Bombay, Böcker, Djur- och natur, Fattigdom, Flyg till Indien, Goa, Hinduism, Historia, Indien, Indienresor, Indisk film, Indisk mat, Indiska tåg, Islam, Kastsystem, Kerala, Kultur, Kvinnor, Politik, Slum, Sol, Tiger, Turism

Junagadh_moske.jpg
Moské i staden Junagadh i delstaten Gujarat. Foto: Per J Andersson

Ska du resa till Indien nästa vinter? Har du frågor och funderingar om hur, var och när?

Kom då och lyssna på mig … inte nu, inte snart, men onsdag 25 november (2015) på biografen Victoria på Götgatan på Södermalm i Stockholm, då jag berättar om världens näst folkrikaste land. Hör om Kerala och Rajasthan, lyxhotell och slumområden, myllrande basarer och fridfulla flodfärder, djungler med tigrar och berg med kardemummabuskar.

Om några år beräknas Indiens ekonomi vara den tredje största i världen; tillväxten är rekordhög, börsen stiger med raketfart, liksom rymdprogrammet. Moderniseringen till trots har Indien ett motståndskraftigt kulturellt och socialt arv, på gott och ont. Även om det berättar jag.

Det blir förstås både anekdoter, tips och bilder från mångfalden, historien, kulturen, maten och sevärdheterna.

Onsdag 25 november kl 18.30.
Biljett: 190 kr.
[b]Boka biljett redan nu. Ring 08-679 03 74. Det brukar snabbt bli fullbokat, så dröj inte med bokningen (du betalar först på plats i november).

Kamelman.jpg
I januari varje år arrangeras ökenfestival i staden Jaisalmer i den stora indiska öknen i delstaten Rajasthan. Foto: Per J Andersson
Kerala_backwater.jpg
På sjöarna, floderna och kanalerna – the backwater – mellan risfälten i delstaten Kerala kan du åka båt och göra strandhugg i byarna. Foto: Per J Andersson

2015-05-04 18:20 5 kommentarer
Kategori: Bombay, Böcker, Djur- och natur, Fattigdom, Flyg till Indien, Goa, Hinduism, Historia, Indien, Indienresor, Indisk film, Indisk mat, Indiska tåg, Islam, Kastsystem, Kerala, Kultur, Kvinnor, Politik, Slum, Sol, Tiger, Turism

Per J Andersson

Jag är redaktör på Vagabond sedan starten 1987 - och därtill besatt av Indien, som jag ständigt reser till. Senaste 30 åren har det blivit hundratals reportage och hittills fem böcker om landet, senast dokumentärromanen New Delhi-Borås. Har du frågor om Indien? Maila per@vagabond.se.

Webbfrågan

  • Hur tränar du helst under resan?

Vagabonds nyhetsbrev

Över 20 000 läsare! Vagabonds nyhetsbrev är gratis och kommer till dig en gång i veckan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206