• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Koldioxidkompensation eller utsläppsrätt?

  Hur reser jag klimatsmart? Fem frågor och snabba svar om koldioxidkompensation och utsläppsrätter.

  Koldioxidkompensation eller utsläppsrätt?

  1) Vad menas med koldioxidkompensation?

  Tanken är att man ska kompensera sin negativa miljöpåverkan genom att bidra till en positiv klimatpåverkan. När man reser släpper man ut koldioxid och andra gaser som bidrar till växthuseffekten. Genom att till exempel stödja trädplantering eller projekt för förnyelsebar energi så bidrar man till sådant som minskar andelen koldioxidutsläpp.

  Det finns en uppsjö av företag och organisationer som bedriver olika typer av projekt som ska bidra positivt och minska halten koldioxid i atmosfären.
  Klimatkompensationsföretagen tar olika mycket betalt. Hos några går bara drygt hälften av de insamlade pengarna till de specifika projekten, hos andra 90 procent.
  Det har riktats kritik mot västvärldens handel med koldioxidkompensation och det sätt som man tänker och agerar på. Det är framför allt vi som bor i länderna i västvärlden som reser, men projekten sker ofta i utvecklingsländer. Kritikerna menar att det inte är hållbart att "köpa sig fri" från sin klimatskuld. I stället bör vi se till att vi släpper ut mindre koldioxid från start.

  Klimatkompensation är reglerad i Kyotoprotokollet och FN:s klimatkonvention. För varje ton minskade utsläpp av koldioxid skapas en "certifierad utsläppsminskningsenhet" som kan säljas. Projekten måste registreras och godkännas. Det finns dessutom något som kallas "verifierade utsläppsminskningsenheter", där kraven på kontroll inte är lika stor.
  Världsnaturfonden anser att FN:s och Kyotoprotokollets kontrollfunktioner inte har funkat så bra. Därför har man skapat en märkning av projekten som kallas "Gold Standard", där kraven är högre.

  2) Hur stora blir koldioxidutsläppen för mitt resande?

  Det kan du själv räkna ut med hjälp av en koldioxidkalkylator, som finns på nätet. Att de olika kalkylatorerna ger olika världen, beror på att vissa enbart anger koldioxidutsläpp medan exempelvis tyska Atmosfair redovisar flygets totala klimatpåverkande utsläpp. Sedan årsskiftet 2007/2008 klimatkompenserar Vagabond för redaktionens resor och efter tidningens granskning av olika klimatföretag sker kompenseringen med just Atmosfair.
  Ett mått som ofta anges är pkm, koldioxidutsläpp per personkilometer, det vill säga hur stora utsläppen blir per resenär och kilometer. Ju mindre, desto bättre.

  3) Vad är en utsläppsrätt?

  Systemet med utsläppsrätter bär på en inbyggd morot som innebär att det ska löna sig att minska utsläpp och gå över till miljövänligare processer.
  Vid nyår 2005 införde EU handel med utsläppsrätter. Målet är att infria det så kallade Kyotoprotokollets miljöåtagande: att minska utsläppen av växthusgaser och öka användningen av förnybara bränslen.

  Varje land har fått en viss kvot som fördelas mellan kraftverk och energislukande industrier. Utsläppsrätterna ger tillstånd att släppa ut en viss mängd växthusgaser under en bestämd period. Lyckas aktörerna minska sina utsläpp, och komma under sin tilldelade kvot, kan de spara eller sälja sina utsläppsrätter. Och industrier som behöver ytterligare kvoter tvingas ut på marknaden för att köpa loss utsläppsrätter från andra aktörer. All sådan handel sker via en börs där även organisationer och privatpersoner kan handla.

  Kritiker mot det nuvarande systemet menar att det tilldelas för stora kvoter och att utsläppsrättigheterna är för billiga. Så istället för att skynda på en övergång till förnyelsebar energi, får det motsatt effekt.
  Flyget är än så länge inte med i systemet, men 2007 beslutade EU:s ministerråd att flyget från och med 2012 också ska omfattas. Mellan 75 och 90 procent av flygets utsläppsrätter kommer att delas ut gratis, resten auktioneras ut.

  4) Kan jag köpa en utsläppsrätt?

  Ja, syftet med det är att du då undanhåller en utsläppsrätt från ett företag. Genom att köpa minskar du möjligheterna för företag, som ingår i utsläppshandeln, att släppa ut koldioxid. Till exempel Svenska naturskyddsföreningen handlar med utsläppsrätter.

  Du kan köpa utsläppsrätterna direkt från ett företag. Du kan annars välja att göra det via någon av de börser eller mäklare som finns på den här marknaden, eller exempelvis genom Naturskyddsföreningen. http://www.naturskyddsforeningen.se/Stod-oss/Privat/Utslappsratter/

  Mer information om vilka företag som är seriösa får du via
  http://www.utslappshandel.se/

  5) Vad är bäst - ska jag koldioxidkompensera min resa eller köpa en utsläppsrätt?

  Det är helt upp till dig. Men du ska förstås börja med att tänka på hur du lägger upp ditt resande. Om du mellanlandar många gånger släpper du till exempel ut mer koldioxid än om du flyger direkt. Vi har gjort en enkel lista till dig med några tips på hur du kan resa klimatsmart. Den kan du läsa här.
 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!