• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Nu utökas nationalparken i Rwanda för att hjälpa gorillorna

  De hotade bergsgorillorna i Rwanda ska få ett större område att röra sig på. Förhoppningen är att den expanderade ytan ska lätta på trycket på den stadigt ökande populationen.

  Nu utökas nationalparken i Rwanda för att hjälpa gorillorna
  Utsikt över Volcanoes nationalpark och en bergsgorilla i Rwanda. Foto: Istock.

  Den 16 000 hektar stora nationalparken Volcanoes National Park ska utökas med 27 hektar. En hektar motsvarar 10 000 kvadratmeter. Detta efter att African Wildlife Foundation donerat land till Rwandas regering, det skriver lokaltidningen KT Press.

  Antalet bergsgorillor i parken har ökat stadigt, men inte tillräckligt för att de ska tas bort från listan över kritiskt hotade djurarter.

  Enligt WWF finns det endast 880 bergsgorillor kvar. Ett av det största hotet är illegal tjuvjakt. När skogarna krymper på grund av avverkning blir aporna lättare för jägarna att lokalisera. Foto: Istock.

  Från 2003 till 2010 växte populationen med 3,7 procent årligen, från 380 till 480 individer. I takt med att det blir fler primater krymper också varje enskild gorillas utrymme, och det händer att individer vandrar utanför parkens gränser. Det gör att de kan bli exponerade för farliga sjukdomar och virus. Genom att utöka nationalparken hoppas man utöka buffertzonen mellan gorillorna och människorna som bor i området, skriver Lonely Planet.

  Allt fler turister lockas att besöka gorillorna som bor i de dimhöljda bergen, sedan 2007 har turismen ökat med 80 procent, trots höjda avgifter. Senast 2017 höjdes entréavgiften till den dubbla med omedelbar verkan.

  Gorillaturismen i regionen gynnar inte bara djuren, utan även människorna som bor i området. Tidigare år har 5 procent av alla inkomster från turismen gått till lokala samhällen, men sedan 2018 dubblas andelen till 10 procent, pengar ska användas till bland annat infrastruktur och andra samhällstjänster.

 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!