• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Guide till världens sjukvård

  Vagabond har granskat sjukvården i fjärran länder. Om du blir sjuk på resan är det bra att veta var du ska söka hjälp - och var du inte ska söka hjälp.

  Guide till världens sjukvård

  Asien

  Bild 775089
  Indien

  Sjukvårdsstandard: Vårdkvaliteten och hygienen varierar enormt mycket. Det finns bra och stora sjukhus i storstäderna, men råkar du ut för något i djungeln har du inga garantier. I de turisttäta områdena finns kliniker för att ta hand om just turister. Vänd dig till privatsjukhusen – det är inte ens tal om att gå till ett statligt. Kompetensen kan vara tveksam.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner, överfall, våldtäkt, rån och psykoser.
  Hälsorisker: Malaria, denguefeber, chikungunya, fågelinfluensa, tuberkulos, rabies, -diarrésjukdomar.
  Alarmnummer*: Brandkår: 101. Ambulans: 102. Polis: 100.

  Bild 775090
  Indonesien

  Sjukvårdsstandard: Se Indien.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner, öron-, näs- och halsinfektioner.
  Hälsorisker: Malaria, denguefeber, japansk hjärninflammation, hiv, solsting och brännskador, rabies, tuberkulos, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Polis: 110. Brandkår: 113. Ambulans: 118.

  Bild 775091
  Kambodja

  Sjukvårdsstandard: I storstäderna finns okej läkarvård, men inte alls lika bra som i Thailand och den når inte upp till den standard vi är vana vid. Läkarna är välutbildade och hygienen är okej. Det finns både privata och statliga sjukhus, men det finns ingen anledning att vända sig till de statliga. Du får inte nödvändigtvis bättre vård på de privata sjukhusen men det är renare och snyggare och de kan prata engelska. Det finns kliniker på landsbygden också, men där vet du aldrig vad du får. De kanske till och med gör fel eftersom de så gärna vill hjälpa till. För mycket allvarliga medicinska tillstånd bör man evakueras – till Bangkok i första hand.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner och trafikolyckor.
  Hälsorisker: Malaria, fågelinfluensan, denguefeber, rabies, hiv, giftiga djur, diarrésjuk-domar.
  Alarmnummer: Brandkår/akut medicinsk vård/polis: 119.

  Bild 775092
  Kina

  Sjukvårdsstandard: Just nu byggs väldigt dyra, gigantiska privatsjukhus, särskilt i de industrialiserade kustområdena. De erbjuder bra vård, men med risk för övervård. För oss västerlänningar finns inga andra alternativ än privatsjukhusen, om vi inte har extrem experimentlusta. Det finns kliniker på landsbygden, men i och med den bristfälliga infrastrukturen och tveksamma engelskan kan det vara väldigt svårt att få rätt vård i tid. En tolk kan bli nödvändig.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Inget specifikt. Vissa lider av de kraftiga föroreningarna i storstäderna.
  Hälsorisker: Malaria, fågelinfluensan, rabies, hiv, denguefeber, tuberkulos.
  Alarmnummer: Brandkår: 119. Ambulans/akut medicinsk vård: 999 (120 i Beijing). Polis: 110.

  Bild 775093
  Laos

  Sjukvårdsstandard: I storstäderna finns okej läkarvård, men inte alls lika bra som i Thailand och den når inte upp till den standard vi är vana vid. Läkarna är välutbildade och hygienen är okej. Det finns både privata och statliga sjukhus, men det finns ingen anledning att vända sig till de statliga. Du får inte nödvändigtvis bättre vård på de privata sjukhusen men det är renare och snyggare och de kan prata engelska. Det finns kliniker på landsbygden också, men där vet du aldrig vad du får. För mycket allvarliga medicinska tillstånd bör man evakueras – till Bangkok i första hand. Många väljer att om möjligt söka vård hos de kliniker med engelsktalande personal som finns i Thailand nära gränsen till Laos.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner och trafikolyckor.
  Hälsorisker: Malaria, fågelinfluensan, denguefeber, rabies, -diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Polis: 191 (Vientiane 21 27 03/06). Brandkår/första hjälpen: 190.

  Bild 775094
  Malaysia

  Sjukvårdsstandard: Vårdkvaliteten och hygienen varierar enormt mycket. Det finns bra och stora sjukhus i storstäderna, men råkar du ut för något i djungeln har du inga garantier. I de turisttäta områdena finns kliniker för att ta hand om just turister. Vänd dig till privatsjukhusen – det är inte ens tal om att gå till ett statligt. Kompetensen kan vara tveksam..
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner, öron-, näs- och halsinfektioner
  Hälsorisker: Malaria, denguefeber, fågelinfluensan, mul- och klövsjuka, nipahvirus, japansk hjärninflammation, kolera, luftföroreningar, rabies, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Brandkår: 994. Polis/Ambulans: 999.

  Bild 775096
  Thailand

  Sjukvårdsstandard: I storstäderna finns några av de bästa sjukhusen i världen, där vissa ser ut som lyxhotell. Personalen har stor kompetens. Även kliniker på mindre orter är okej; de skickar dig vidare om du behöver mer avancerad vård. Vänd dig i första hand till hotellens läkare i turistområdena. Privatsjukhusen är att föredra framför de statliga, särskilt då de pratar bättre engelska där.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Alkoholrelaterade olyckor och sjukdomar, solsveda, allvarliga trafikolyckor, psykoser, öron-, näs- och halsinfektioner, magsjuka och infektioner.
  Hälsorisker: Malaria, denguefeber, fågelinfluensan, tuberkulos, rabies, diarrésjuk-domar.
  Alarmnummer: Brandkår: 199. Polis: 110. Ambulans: 191.

  Bild 775097
  Vietnam

  Sjukvårdsstandard: Se Kambodja.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner och trafikolyckor.
  Hälsorisker: Malaria, denguefeber, fågelinfluensan, japansk -hjärninflammation, rabies, hiv, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Polis: 13. Brandkår: 14. Ambulans: 15.


  Afrika


  Bild 775098
  Egypten

  Sjukvårdsstandard: Fina och välutrustade privatsjukhus i turistområdena, men kompetensen varierar. Det är väldigt dyrt och de kräver försäkringsbevis eller kontant betalning. Händer något allvarligt måste du flyttas till Kairo. Sjukhusen där är dock gigantiska och de brister i både hygien och kommunikation. Du kan behöva utomstående hjälp så att du vet att du hamnar rätt.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Dykolyckor. Se till att kolla så att dykinstruktörerna är ordentligt certifierade.
  Hälsorisker: Fågelinfluensan, luftföroreningar, tuberkulos, rabies, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Brandkår: 180. Polis: 122. Ambulans: 123.

  Bild 775099
  Kenya

  Sjukvårdsstandard: Hyfsade sjukhus i de stora städerna där du kan få adekvat vård för allt som inte kräver specialistvård. De begär ofta en kontant deposition innan de hjälper dig. Ha dina försäkringspapper i ordning. Hygienen varierar. Vänd dig enbart till privatsjukhus. Sjukvården på landsbygden är mycket tveksam. I dessa länder åker många på safari och händer det något kan det därför bli nödvändigt med ambulansflygtransport.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner, hjärtsjukdomar, malaria och överfall.
  Hälsorisker: Malaria, hiv, Rift Valley-feber, gula febern, tuberkulos, rabies, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Brandkår/polis/ambulans: 999.

  Bild 775100
  Sydafrika

  Sjukvårdsstandard: Helt okej sjukhus, särskilt i storstäderna, och de har kapacitet till att utföra plastikkirurgi. Det är ingen större skillnad på de privata och statliga. Undvik dock att gå till någon klinik i kåkstäderna. Eftersom det är ett engelskspråkigt land är det inga problem med kommunikationen. Det är väldigt dyrt – åk aldrig dit oförsäkrad. De kan vägra att hjälpa dig om du inte har dina försäkringspapper tillgängliga eller inte kan betala en kontant deposition.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Överfall och allvarliga hundbett. Det finns många lösa hundar och ilskna vakthundar.
  Hälsorisker: Malaria, hiv, tuberkulos, rabies, snäckfeber.
  Alarmnummer: Polis: 10111. Ambulans: 999. Akut medicinsk vård: 0800 11 911 (Africure).

  Bild 775101
  Tanzania

  Sjukvårdsstandard: Se Kenya.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner, hjärtsjukdomar, malaria, och överfall.
  Hälsorisker: Malaria, kolera, hiv, gula febern, hepatit B, trypanosomiasis, Rift Valley-feber, denguefeber, tuberkulos, rabies, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Brandkår/polis/ambulans: 999.


  Amerika


  Bild 775102
  Argentina

  Sjukvårdsstandard: I Buenos Aires finns det ett antal bra privatsjukhus. Men de är dyra och kräver ofta att patienten lämnar någon form av kontant deposition innan någon behandling överhuvudtaget påbörjas. I övriga delar av landet varierar kvaliteten på vården kraftigt och ute på landsbygden kan det vara mycket svårt att hitta acceptabla kliniker. Om man exempelvis besöker Patagonien och blir allvarligt sjuk så lär man med andra ord behöva evakueras till Buenos Aires och det kan bli mycket kostsamt om man saknar försäkring.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Inget specifikt.
  Hälsorisker: Malaria, infektionssjukdomar, denguefeber, West Nile-virus, tuberkulos, rabies, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Brandkår/ambulans/polis: 101.

  Bild 775103
  Brasilien

  Sjukvårdsstandard: Det är ett enormt land och kvaliteten på sjukvården varierar väldigt mycket. Det finns väldigt bra och dyra privatsjukhus i storstäderna. Men på de statliga sjukhusen är det trångt, underbemannat och dålig hygien.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Hepatit, våldtäkt, grovt rån med vapen, rått våld och krishjälp.
  Hälsorisker: Malaria, denguefeber, leishmaniasis, tuberkulos, rabies, snäckfeber.
  Alarmnummer: Akut medicinsk vård: 192. Brandkår: 1923. Polis: 190.

  Bild 775104
  Dominikanska republiken

  Sjukvårdsstandard: Det finns bra vård i turistområdena, men för övrigt är det tveksamt. Privatsjukhusen har bra resurser och kan till exempel ta hand om hjärtinfarkter, men det går inte att jämföra med de universitetssjukhus som finns i europeiska storstäder. De är pigga på att ta betalt kontant så det är bra att ha ordning på sina försäkringspapper.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Inget specifik.
  Hälsorisker: Malaria, denguefeber, ciguatera, solsting och brännskador.
  Alarmnummer: 911.

  Bild 775105
  Kuba

  Sjukvårdsstandard: Standarden är inte på topp, men man klarar sig. Det mesta ligger på samma nivå så det är bara att vända sig till den sjukvård som finns. En del är uppbyggt enbart för turismen.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Inget specifikt. Hjärtinfarkter hos äldre män.
  Hälsorisker: Rabies, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Ambulans/brandkår/polis: 116.

  Bild 775106
  Mexiko

  Sjukvårdsstandard: Bra standard på sjukhusen i alla stora städer, nästan som i USA. Det finns stora kedjor med privatsjukhus i turistområdena, som gärna försöker ta kontant betalning av utlänningar även om det finns en försäkring. Generellt få statliga sjukhus.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Inget specifikt bortsett från magsjuka.
  Hälsorisker: Malaria, luftföroreningar, kolera, leishmaniasis, hepatit A, tuberkulos, denguefeber, rabies, diarrésjukdomar.
  Alarmnummer: Brandkår/polis/ambulans: 108.

  Bild 775107
  Peru

  Sjukvårdsstandard: Privatvården i Lima är acceptabel. I exempelvis Cusco är dock varken privata eller statliga sjukhus kapabla att hantera allvarligare medicinska tillstånd, man bör istället förflyttas till Lima. Risken finns att sjukhusen är trånga, underbemannade och har dålig hygien.
  Vanligaste försäkringsfall bland svenska turister: Magsjuka, infektioner och höjdsjuka.
  Hälsorisker: Malaria, hjärtproblem i samband med höga höjder, denguefeber, gula febern, hepatit B, rabies.
  Alarmnummer: Brandkår/polis/ambulans: 105.  *Alarmnummer: om du behöver akut vård och inte vet vart du ska vända dig, ring 112 så blir du kopplad till respektive lands alarmcentral.

  Källa: Europ Assistance Group. Läs mer på:
  http://www.europ-assistance.com/uk/infos_pratiques.

 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!