• Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Flygbolagen vägrar betala ersättning för försenat flyg

  Flygbolagen fortsätter att vägra betala ut full ersättning till resenärerna för försenade flygresor. Men till viss del får resenärerna skylla sig själva, eftersom de inte har koll på sina rättigheter och därför är dåliga på att ställa krav. Det slås fast i en gemensam rapport från konsumentbyråer i 30 europeiska länder.

  Flygbolagen vägrar betala ersättning för försenat flyg
  Många resenärer vet inte att de har rätt till ekonomisk ersättning när flyget är försenat. Foto: Thinkstock
  Jolanada Girzl, Konsument Europa, flygförsening

  – Flygresenärerna måste bli bättre på att kräva sina rättigheter, säger Jolanada Girzl på Konsument Europa.

  Eftersom flygresandet fortsätter att öka har flygpassagerares rättigheter blivit en av de viktigaste konsumenträttsfrågorna inom EU.

  Största problemet är resenärernas svårighet med att få kompensation vid kraftigt försenade eller inställda flygningar. Enligt en ny rapport från European Consumer Centres, ett nätverk av konsumentbyråer i de 28 EU-länderna plus Norge och Island, informerar flygbolagen inte om passagerarnas rättigheter.

  Flygbolagen "respekterar inte passagerarnas rätt till schablonersättning vid försenade och inställda flyg", skriver man.

  – Om konsumenterna hade bättre kunskap om hur de kan utöva sina rättigheter och om flygbolagen respekterade tvistlösningsorganens beslut, skulle förmodligen inte konsumenter behöva betala privata kompensationsbolag för att få den kompensationen som de har rätt till vid exempelvis försenade flyg, säger Jolanda Girzl på Konsument Europa.

  Läs också

  Nyhet: Nu blir det lättare att få ersättning
  Svarta listan: Resebranschens värstingar
  Granskning: Flygresenär, är är dina rättigheter!
  Granskning: Berättelsen om Norwegians förseningar
  Rättshjälp: Så får du hjälp med ersättning vid flygförsening
  Domen Läs pressmedelandet från EU-domstolen i Luxembourg

 • Få vagabond.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!