Annons
Annons
Mats Snäll är huvudansvarig för utvecklingen av vaccinationsintyg i Sverige. Foto: privat & Gettyimages.

Mats Snäll är huvudansvarig för utvecklingen av vaccinationsintyg i Sverige. Foto: privat & Gettyimages.

Restips

Allt du undrar om vaccinationspass – experten svarar

Kommer vaccinationspasset göra att man kan resa fritt? Vad kommer det kosta? Och hur fungerar det rent praktiskt? Vi samlade in era frågor om vaccinationspass via sociala medier. Och bad Mats Snäll svara från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och även den som är huvudansvarig för utvecklingen av vaccinationsintyg i Sverige.

Text: Sofia Zetterqvist • 2021-04-15 Uppdaterad 2021-08-30

1. När kommer vaccinationspasset vara klart och när börjar det gälla?

Det är planerat att vara klart till den 1 juni. Sedan beror det en del på hur det tas beslut i EU om när vaccinationspasset kan gälla ifråga om resor inom EU. 

2. Vem är det som utfärdar vaccinationspasset?

Det är en svensk statlig myndighet som utfärdar vaccinationsbeviset.

3. Hur kommer det fungera rent praktiskt för att få ett vaccinationspass?

Den som behöver ett vaccinationsbevis behöver dels ha vaccinerat sig och dels ha en svensk e-legitimation. Med denna kan man identifiera sig i den tjänst som kommer att vara enkelt tillgänglig med en smartphone, dator eller motsvarande. Om uppgifterna om personens vaccinering finns registrerade får man beviset genom Mina meddelanden till den digitala brevlåda man har. Man kan sedan välja om var man vill lagra beviset, hur man vill disponera över det och till och med om man vill skriva ut det på ett papper.

Det kommer att finnas information om hur man gör detta och var man vänder sig om det inte fungerar.

Det är viktigt att tänka på att det kan ta en tid mellan att man vaccinerats och när man får tillgång till vaccinationsbeviset, eftersom det är en process att dels registrera information från vaccinatören och dels att det också ska gå en tid innan man anses som ”resbar”.

Allt du undrar om vaccinationspass – experten svarar
Exakt hur vaccinationsbeviset kommer se ut vet vi inte, men det kommer vara enkelt att komma åt via mobiltelefonen. Foto: Gettyimages.

4. Kommer vaccinationspasset vara en internationell gemensam standard?

Förhoppningsvis kan vi se att det blir helt globala standarder för detta. Till en början kommer vi se en EU-standard som följer av en EU-förordning. Det krävs någon form av standarder eller överenskommelser mellan nationer för att det ska bli möjligt att använda vaccinationsbevisen vid internationellt resande.

5. I vilka länder kommer vaccinationspasset att gälla?

Det går inte exakt att säga det ännu. Målsättningen med EU:s ambition är att alla dess medlemsstater kommer medge att dess respektive vaccinationspass godkänns vid inresa. Det är viktigt att informera sig, som alltid, vid resa om vilka särskilda villkor som gäller i de destinationer man reser till.

6. Kommer vaccinationspasset även krävas för att resa inom ett land, t ex mellan grekiska öar?

Det här är en fråga som respektive nationella regelsystem kommer att besvara. Det är viktigt att man informerar sig om vad som gäller i olika länder och på olika destinationer.

Allt du undrar om vaccinationspass – experten svarar
Greklands nationella regelsystem kommer få besvara om vaccinationsbeviset behövs för att öluffa mellan öarna. Foto: Gettyimages.

7. Kommer man även kunna resa utan vaccinationspass?

EU:s principer om fri rörlighet i EU innebär att man inte får diskriminera någon från att resa. Men det är å andra sidan möjligt att sätta upp regler för att förhindra smitta och det innebär att kontrollsystemen som ska begränsa pandemins utbredning säkert kommer gälla under en tid framåt. Där kommer dock andra bevis kunna fungera. EU:s regelverk kommer att omfatta även bevis om negativa testresultat inför resa och bevis om att man har testats positivt och kan anses tillfrisknad.

8. Kommer vaccinationspasset att kosta något?

Det vaccinationsbevis som utfärdas kommer inte att kosta något. Om det blir bevis för exempelvis negativa testresultat ska inte heller det kosta något. Däremot kan själva testet kosta.

9. Behöver jag även ha ett giltigt PCR-test eller räcker det med att vara vaccinerad?

Om man har vaccinerats ska det inte behövas ett test. Det kan ändå förekomma att negativa testresultat krävs av enskilda aktörer (ex. flygbolag, olika arenor eller arrangemang). Även nationer utanför EU kan komma att ha särskilda krav.

Allt du undrar om vaccinationspass – experten svarar
Den som är vaccinerad kommer antagligen inte behöva visa upp ett giltigt PCR-test – men enskilda aktörer kan ställa egna krav. Foto: Gettyimages.

10. Måste man fått två vaccinationssprutor eller kommer det räcka med en för att få vaccinationspasset?

Förutsättningarna som måste vara uppfyllda kommer sannolikt att prövas av den som ska kontrollera eller verifiera vaccinationsbeviset. Oavsett så bör de krav som gäller för respektive vaccin vara kraven för exempelvis en gränspassage. Om den resande har vaccinerats en gång med ett vaccin som kräver 2 doser så kommer inte ett bevis finnas för att det är 2 doser. Det innebär att gränskontrollen, på samma sätt som när man kräver negativt testresultat, kommer att neka inresa.

11. Kommer vaccinationspasset bli det nya normala – eller finns det någon tidsgräns för hur länge det kommer användas?

Det finns inte någon exakt tidpunkt för när vaccinationsbevis, eller andra COVID-19-relaterade bevis som utfärdas i enlighet med EU:s förordning ska upphöra. Men det är förutsatt att EU:s krav ska gälla så länge det är deklarerat en pandemi i världen. Det är WHO som avgör det. Under pandemin kan passen bli det nya normala men om det inte finns en pandemi så bör det, av många skäl, inte vara normalt att avkräva människor bevis för deras hälsotillstånd.

Allt du undrar om vaccinationspass – experten svarar
Det kommer sannolikt komma lösningar även för den som vill resa med barn som inte fått vaccinera sig, säger Mats Snäll. Foto: Gettyimages.

12. Vad gäller för den som har antikroppar och därför idag avråds från att vaccinera sig?

Råden är att alla bör vaccinera sig om man inte har medicinska skäl att avstå. Det gäller även de som har haft COVID-19 eftersom det ändå blir ett bättre skydd. Nu kommer det, för de som inte kan vaccineras, finnas ytterligare ett par bevisformer enligt EU:s förordning. Dels en för negativt testresultat och dels ett bevis om tillfrisknande från COVID-19.

13. Hur kommer det fungera för yngre barn som inte får vaccinera sig?

Det beror mycket på hur man sätter upp regelverk för detta i de olika nationerna och eventuell standard för tillämpning inom EU. Sannolikt kommer det kunna bli ett flertal lösningar som resenärer kommer möta när man väljer att resa under pandemin, inte minst om man rör sig utanför EU.

Tack till Mats Snäll från DIGG för svaren! Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för att kunna ställa frågor.

Snart kommer vaccinationspasset

Sommarens nya resor – Medelhavet en solklar vinnare

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret


Text: Sofia Zetterqvist • 2021-04-15
RestipsInför resan

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Rulla till toppen