Annons
Annons
Foto: Istock.

Foto: Istock.

Nyhet

Efter dom i Högsta domstolen – nu blir det svårare att få ersättning för försenade flyg

Tidigare har man kunnat kräva ersättningar för flygförseningar i 10 år. Nu är tidsfristen sänkt till endast två månader. "Jag tycker det är skit", kommenterar flygrättsadvokaten Stephan Eriksson.

Text: Johanna Jackson • 2018-03-20 Uppdaterad 2022-02-10

I en färsk dom anser HD att en skälig tidsfrist för att kräva ersättning för försenade flyg är så lite som två månader. Domar som avgörs i Högsta Domstolen, som är den högsta rättsliga instansen vi har inom Sverige, blir prejudicerande och innebär att lägre instanser kommer att förhålla sig till avgörandet i framtiden. 

– Så nu är huvudregeln två månader, säger Stephan Eriksson som är advokat och specialist på flygrätt till Vagabond.

Domen rör en tvist mellan en passagerare och Turkish Airlines och meddelades den 15 mars. Passagerarna i fråga hade krävt ersättning två år och tre månader efter den inträffade händelsen. I både tingsrätt och hovrätt gavs passagerarna rätt, men HD dömde alltså till flygbolagets fördel.   

Till saken hör att Högsta domstolen i sin bedömning anser att passagerare som kräver ersättning omfattas av reklamationsplikt. En bedömning som skiljer sig från den som Tingsrätten och Hovrätten gjorde.

En väldigt förenklad sammanfattning är att domen har jämfört flera regleringar i lagar som rör köp av andra varor och tjänster. I flera lagar finns tidsfrister inom vilka konsumenten måste meddela – alltså klaga – till företaget eller säljaren när felet har upptäckts, annars mister de rätten att reklamera. 

Ett exempel är fartygspassagerarförordningen som säger att klagomål ska lämnas in inom två månader. Liknande tvåmånadersregel finns även i konsumentköplagen. Andra förordningar, som tågpassagerarförodningen, saknar däremot regleringar om tid. Då gäller en allmän preskriptionstid på tio år, enligt Stephen Eriksson.

I lagen som rör flygförseningar finns däremot ingen lagstadgad reklamationsplikt eller tidsfrist. Det finns dock regleringar i Montrealkonventionen, som antagits av samtliga EU-länder. Enligt den har passagerare två år på sig att framföra ersättningskrav till flygbolag. 

Men även om det i dag inte finns någon lagstadgad reklamationsplikt när det gäller flygförseningar anser alltså HD att flygpassageraren lämnade in sitt krav på ersättning för sent. I domen går det att läsa:

“Passagerarna har som utgångspunkt varit skyldiga att inom skälig tid från den tidpunkt vid vilken de nått sin slutliga bestämmelseort, lämna Turkish Airlines ett meddelande om att de önskade åberopa förseningen för sitt anspråk på ersättning. Eftersom passagerarna meddelade flygbolaget först drygt två år och tre månader efter denna tidpunkt, har rätten till ersättning fallit bort.”

– Det som är upprörande med domen är att det är så jävla kort tid. Flygbolagen vet ju om när de blir sena, det är en helt annan sak om man köper en annan vara som till exempel en bil. Då kanske felet inte märks förrän efter flera månader, säger Stephan Eriksson.

HD indikerar även vad som är skälig tid att reklamera försenade flyg. Man skriver även att det kan finnas vissa undantagsfall:

“Mot den bakgrunden kan vad som utgör skälig tid för reklamation vid försenad flygning i vart fall inte understiga två månader. En reklamation inom två månader efter resans avslutande måste därför alltid anses ha lämnats i rätt tid. Det utesluter inte att ska̙?lig tid för reklamation i något fall kan överstiga två månader.”

– Men det kommer handla om extrema undantagssituationer, säger Stephan Eriksson.

På sin blogg kallar han domen för ett bakslag för svenska resenärers flygrättigheter.

– Jag tycker det är skit, Norge har tre år, Danmark har tre år, varför ska vi bara ha två månader? Det kommer innebära att vi har sämst konsumentskydd i hela Europa, säger han till Vagabond och fortsätter: 

– Många vet inte om ens om att de har rättigheter, ska det nu få reda på det och hinna reklamera inom loppet av två månader? 

I skrivande stund finns däremot flera pågående fall om liknande ärenden, som ännu inte avgjorts i HD. Men enligt Stephen Eriksson är chanserna få att domarna i dessa fall kommer göra en annan bedömning.

– Nej, de kommer kolla på den här domen och göra avslag, spår Stephan Eriksson. 

Svarta listan 2017 – här är resebranschens värstingar

Här är senaste flygbolaget på EU:s svarta lista


Text: Johanna Jackson • 2018-03-20
NyhetFlyg

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Scroll to Top