Annons
Annons
Så reste svenskarna under 2020. Illustration: Kim Appelbom.

Så reste svenskarna under 2020. Illustration: Kim Appelbom.

Nyhet

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret

2020 blev året då utlandsresandet tvärnitade. Men det betyder inte att svenskarna stannade hemma. För samtidigt som få korsade en nationsgräns gjorde svenskarna i snitt tio fritidsresor inom landets gränser. Det visar årets upplaga av Resebarometern.

Text: Per J Andersson • 2021-03-09 Uppdaterad 2021-09-15

Förra året minskade svenskarnas semesterresor till utlandet med 84 procent. Inte sedan andra världskriget har minskningen varit lika dramatisk. Resandet har tidigare minskat enstaka år, senast i samband med finanskrisen på nollnolltalet, men då med några få procent, för att sedan skjuta i höjden igen. Förra årets nedgång i resandet är därmed historisk.

Resebarometern görs av Resurs för resor och turism för Resemagasinet Vagabond, Utrikesdepartementet (UD) och Europeiska ERV och är Sveriges största resvaneundersökning. Drygt 2 000 har svarat på frågor om sina utrikesresor, medan drygt 4 300 svarat på frågorna om sina Sverigeresor.

Resebarometern mäter såväl fritids- som arbetsresor och både dagsresor och längre resor. Nytt för coronaåret är att vi nu också mätt hur vi rest inom landets gränser.

Resebarometern visar att många inte höll sig hemma.

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret

Till att börja med reste vi som vanligt i januari och februari. Men under våren, då pandemins första våg slog till, minskade utlandsresandet dramatiskt för att under sommarmånaderna öka igen, om än i mycket mindre omfattning än ett normalt år. Augusti blev månaden då svenskarnas utrikesresande peakade, lite senare än ett vanligt år, eftersom UD:s reseavrådan rådde ännu i juni och en bit in i juli.

När andra pandemivågen slog till i november minskade utlandsresandet ännu mer än under vårens första våg.

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret

Spanien populärast utöver Sverige

De få utlandsresor vi ändå gjorde 2020 gick framförallt till Spanien och våra nordiska grannländer. Det kan vara svårt att förstå med tanke på Finlands, Norges och Danmarks inreserestriktioner. Förklaringen är bland annat att många i Sverige har rötter i grannländerna och därför kunde resa till sina gamla hemländer för att hälsa på släkt och vänner. Och att resor för svenskar i gränsregionerna tilläts under delar av förra året.

Resandet till Thailand minskade mindre än för andra destinationer, eftersom landet har sin huvudsäsong i januari och februari – och då hade pandemin ännu inte börjat påverka resandet.

I juli började charterflygen att lyfta mot bland annat Grekland och Spanien. Förvisso med bara en bråkdel så många fritidsresenärer jämfört med andra somrar. Men Resebarometern visar ändå att antalet Spanienresor ökade med 220 procent från juni till juli för att öka ytterligare i augusti (+50 procent).

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret

Behovet av trygghet stort

Mer än någonsin tidigare gick vi in på UD:s olika digitala plattformar – som Sweden Abroad – för att kolla reseråden. Inte så konstigt med tanke på att både Sverige och resten av världen med täta mellanrum ändrade sina reserestriktioner. I tider av kris, föränderlighet och osäkerhet vänder vi oss helt enkelt oftare till myndigheterna för råd.

Behovet av trygghet i en skakig tid visar sig också i att 7 av 10 anser att pandemiskydd antingen bör ingå i reseförsäkringen eller är beredda att teckna ett separat pandemiskydd. Varannan utlandsresenär anser samtidigt att reseförsäkringar blivit viktigare och att behovet av skydd ökat eller att man redan sett över sina reseförsäkringar inför framtiden som en konsekvens av pandemin.

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret

Vi reste på hemmaplan

Men de allra flesta svenskar lämnade aldrig landet 2020, inte ens sedan UD:s reseavrådan hävdes för Europaresor.

Vi tog i de allra flesta fall det säkra före det osäkra och … nej, vi stannade inte hemma helt och hållet, utan istället semestrade vi i Sverige. Förra året gjorde vi 29 miljoner semesterresor med minst en övernattning och 50 miljoner dagsturistresor. Eller annorlunda uttryckt: i genomsnitt gjorde varje vuxen svensk 3,5 Sverigeresor med övernattning och 6,1 dagsresor.

Vi har inga siffror för föregående år att jämföra med, eftersom 2020 är första året vi mäter Sverigeresorna, men data från regionala turistorganisationer och företag i besöksnäringen säger oss att det för flera redan populära naturområden betydde en kraftig ökning jämfört med tidigare somrar.

En normal sommar sker många av sommarresorna till Stockholm och Göteborg för att gå på nöjesparker, museer och olika evenemang. Sommaren 2020 tvärdog citysemestrandet. Dels på grund av rädsla för de höga smittotalen i framförallt Stockholm, men också för att så mycket var stängt, exempelvis Gröna Lund och Liseberg. Statistik från Visit Stockholm visar att såväl turistinkomsterna som antalet hotellnätter halverades 2020.

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret

Svemester utanför storstäderna

Så var reste vi då? Jo, vi gav oss ut i naturen och besökte släkt och vänner, medan de som har en sommarstuga hängde mer än vanligt där. Vi tog oss till skogar, stränder skärgårdsöar, naturskyddsområden och nationalparker i närheten av storstadsområdena, som Stockholms och Göteborgs skärgårdar, Roslagen, Jämtlandsfjällen, Österlen och Kulla- och Bjärehalvöarna.

Men vad är förklaringen till det paradoxala resultatet i Resebarometern att få besökte huvudstaden samtidigt som Stockholms län var årets mest besökta? Jo, att många av de 2,3 miljoner som bor huvudstadsregionen helt enkelt valde att semestra på nära håll. Samma sak gällde förstås för Göteborg och Malmö.

Hur reser vi då när vi turistar i Sverige?

Till utlandet tar sex av tio flyget. När vi semestrar i Sverige flyger vi knappt alls, istället tar sex av tio bilen.

Reser vi aldrig med tåg som det ju rått sådan hajp kring senaste åren? Nja, trots flygskam och tågskryt tar bara 3 procent tåget när de ska på utlandssemester, såväl åren fÙ�re som under pandemiåret. När det gäller Sverigeresandet har tåget en betydligt starkare ställning. 13 procent av alla ”Svemesterresor” sker på räls.

– När vi reser i Sverige är det bilen, bilen, bilen som gäller, och därefter tåget. Alla andra transportsätt är försumbara, säger Hans Remvig på Resurs för resor och turism som gör Resebarometern på uppdrag av Vagabond, UD och Europeiska ERV.

Resandet efter pandemin

De senaste åren har en växande andel varit påverkade av larmen om flygets effekt på klimatuppvärmningen. När vi tidigare år frågat hur mycket man tänker resa i framtiden har många därför svarat: Jag ska resa mindre utomlands! Och eftersom en majoritet av utlandsresorna sker med flyg betyder det för de flesta att man planerat att flyga mindre.

Men den trenden har vänt. 2018 sa 35 procent att de skulle göra färre fritidsresor till utlandet i framtiden. 2019 hade andelen som planerade att börja ”resebanta” sjunkit till 27 procent, för att coronaåret 2020 krympa till 14 procent. En majoritet – eller 86 procent – har alltså inga planer på att resa mindre efter än vad man gjorde före pandemin. 10 procent säger istället att de kommer att öka sitt utlandsresande. Tillspetsat kan man säga att flygskammen har avtagit eftersom reselängtan har ökat.

En teori har varit att vi även efter pandemin kommer att få se en bestående boom för Sverigesemestern. Att vi så att säga upptäckt Sverige på nytt tack vare stoppet för utrikesresor.

Vagabonds Resebarometer ger visst stöd till den teorin. Störst andel – fyra av tio – planerar förvisso att i framtiden göra lika många Sverigeresor som man brukar. Men tre av tio säger att man efter pandemin planerar att resa mer i Sverige.

Resebarometern 2021: Så reste vi under coronaåret

Svenska folkets resvanor 2020 – fler tabeller

Utlandsresandet

Coronaåret 2020 gjorde vi totalt 1,9 miljoner utlandsresor på fritiden med minst en övernattning. Det är en minskning med 84 procent jämfört med 2019 då vi gjorde 12 miljoner resor. Vi har mätt de resor som görs av vuxna svenskar (18 år och uppåt). Räknar vi in barnens resor blir det totala antalet resor cirka 2,5 miljoner för 2020 jämfört med cirka 16 miljoner resor året före.

Det är hursomhelst den största minskningen av resandet som någonsin uppmätts – och det största raset sedan andra världskriget.

Har din syn på behovet av reseförsäkringar förändrats som en följd av covid-19?

Behovet av reseförsäkringar är oförändrad och är inte viktigare än tidigare – 40 %

Reseförsäkringar har blivit viktigare – 19 %

Har insett behovet av reseförsäkringar – 16 %

Har redan sett över våra reseförsäkringar inför framtiden – 14 %

Har inget behov av reseförsäkringar – 11 %

Hur ser du på pandemiskydd i samband med resefÙ�rsäkringen?

Pandemiskydd bör ingå i reseförsäkringen, men till en högre premie – 41 %

Det behövs inget separat pandemiskydd – 30 %

Vi skulle även överväga ett separat pandemiskydd i tillägg till reseförsäkringen – 28 %

Så många resor gjorde vi per person (exklusive pendlingsresor)

Fritidsresor med övernattning – 3,5 i Sverige, 0,5 i utlandet

Fritidsresor dagsresor – 6,1 i Sverige, 0,3  i utlandet

Arbetsresor med övernattning – 0,9 i Sverige, 0,2 i utlandet

Arbetsresor dagsresor – 1,9 i Sverige, 0,1 i utlandet

Färdsätten vi reste med (när vi reste på fritiden)

Flyg* – 61% till utlandet, 2% i Sverige

Personbil** – 13% till utlandet, 66% i Sverige

Färja/kryssning – 10% till utlandet, 5% i Sverige

Husbil** – 4% till utlandet, 4% i Sverige

Tåg – 3% till utlandet, 13% i Sverige

Buss*** – 4% till utlandet, 3% i Sverige

* Reguljärt och charter
** Egen och hyrd
*** Linjebuss och charterbuss

Så såg ressällskapet ut

Enbart med personer från egna hushållet – 55% på utlandsresor, 61 % på Sverigeresor

Med vänner – 15% på utlandsresor, 11 % på Sverigeresor

Med släkt – 13% på utlandsresor, 16 % på Sverigeresor

Med kompisgäng – 4% på utlandsresor, 3 % på Sverigeresor

Med särbo – 4% på utlandsresor, 4 % på Sverigeresor

Med förening – 1% på utlandsresor, 1 % på Sverigeresor

Med arbetskollegor – 1% på utlandsresor, 1 % på Sverigeresor

Sverigeresandet

2020 gjorde vi nästan 80 miljoner fritidsresor i Sverige. Alltså cirka tio resor per vuxen svensk. 29 miljoner av de resorna skedde med minst en övernattning, medan 50 miljoner var dagsresor.

Sverigeresans pris

Så här mycket spenderade vi i på semesterresorna. Frågorna löd: Vad var hushållets utgifter på resan till och från den huvudsakliga destinationen respektive när ni var på den huvudsakliga destinationen?

På väg till resmålet: 4 326 kr

På resmålet: 5 507 kr

Fysiska arbetsresor respektive digitala möten per år

Antal fysiska resor: 22 före pandemin, 15 efter pandemin

Antal digitala möten: 20 före pandemin, 34 efter pandemin

Om Vagabonds resebarometer

Resebarometern görs av Resurs för Resor och turism på uppdrag av Resemagasinet Vagabond, försäkringsbolaget Europeiska ERV och Utrikesdepartementet (UD). De svarande kommer från rekryterad webbpanel. Drygt 2 000 har svarat på frågorna om sina utlandsresevanor och drygt 4 300 på frågorna om sitt Sverigeresande.

Vagabonds Resebarometer: Förra året ökade resandet till nya rekordnivåer

Resebarometern 2019: Därför reser vi mindre

Resebarometern 2018: Stor granskning av svenska folkets resvanor

Resebarometern 2017 – Turkiet och USA förlorare, Grekland vinnare

Resebarometern 2016: Svenska folkets resvanor avslöjas


Text: Per J Andersson • 2021-03-09
NyhetGranskningar

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Rulla till toppen