Annons
Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Act Svenska kyrkan
Partner

I Indien får flickor kunskap som leder till att bryta skadliga traditioner

Vi närmar oss jul, en tid full av traditioner och mysiga stunder tillsammans med familjen. Traditioner är ofta positiva och skapar trygga ramar i våra liv. Men samtidigt finns andra typer av traditioner och sedvänjor som är skadliga.

Text: • 2022-11-24 Uppdaterad 2022-12-21

Runt om i världen finns en tradition av att döttrar gifts bort i tidig ålder, vilket bland annat har att göra med gamla seder, fattigdom och social status. Det finns många anledningar till att bryta traditionen med tvångsäktenskap. När en flicka gifts bort innebär det ofta att hon också blir gravid och den vanligaste dödsorsaken globalt för flickor mellan 15 och 19 år är i samband med graviditet och förlossning. En flickas kropp är inte redo att föda barn. Barn som föds av barn löper dessutom större risker att drabbas av undernäring.

Nästan var fjärde flicka i Indien gifts bort

Traditionen med tvångsäktenskap är vanligt förekommande i många delar av Indien. Där förväntas dessutom flickans föräldrar betala den blivande makens familj, vilket kan leda till att döttrar upplevs som en belastning för familjen. Men trots att endast myndiga personer får gifta sig enligt indisk lag, gifts nästan var fjärde flicka i Indien bort som barn. Det är en dyster statistik – men den går åt rätt håll, bland annat tack vare människor som Polly Mondal, som arbetar för Act Svenska kyrkans samarbetsorganisation Lutheran World Service India Trust (LWSIT) i Kolkatas slumområden i östra Indien.

– Statistiken visar att 1,5 miljoner flickor gifts bort varje år i Indien. Det sägs att vi har flest barnbrudar i världen, säger Polly Mondal och fortsätter:

– Ändå har det minskat, 2005 var det 47 procent barnbrudar men 2020 var det 23 procent. Men den siffran är också för hög, vi måste minska den!

Polly Mondal arbetar för LWSIT, en kristen organisation som Act Svenska kyrkan stöttar. Hon utbildar kvinnogrupper, tonårsgrupper och kyrkogrupper om flickors rättigheter. Foto: David Weston/Ikon

Tonårsflickor får kunskap för livet – och sprider den vidare

Oavsett vilken skadlig tradition det handlar om så är kunskap nyckeln till förändring. För att undvika barnäktenskap satsar Act Svenska kyrkan bland annat på att utbilda föräldrar och barn om hälsorelaterade faror med barnäktenskap.

Genom tonårsgrupper får flickor kunskap för livet Polly håller i en av grupperna där tonårsflickorna Mitu, Sunita och Nisha deltar. Under träffarna samtalar de om högt och lågt, men extra tungt blir det när de berättar om vänner som gift sig och sedan blivit misshandlade av sina svärfamiljer.

– Många av mina vänner och släktingar har gift sig som barn. Men när LWSIT kom hit lärde de oss om barnäktenskap, vi ska inte giftas bort som barn, varken pojkar eller flickor, säger Mitu.

Flickorna säger alla tre att de inte vill gifta sig förrän de gått ut skolan och fått arbete, och de har alla stora planer för framtiden. Flera av flickorna är dessutom ambassadörer och sprider vidare kunskapen de får från träffarna till andra vänner. Denna kunskapsspridning är en viktig del i att få till en förändring av samhällets dåliga traditioner.

Mitu, Sunita och Nisha deltar i den tonårsverksamhet som Act Svenska kyrkan stöttar i Kolkata, Indien. I tjejgruppen har de lärt sig om sina rättigheter och särskilt samtalat kring rätten att inte bli bortgift som barn. Foto: Christy/Ikon

Religiösa aktörer viktiga för att skapa förändring

Till skillnad från vårt sekulära Sverige är Indien ett religiöst land. Polly jobbar i en kristen organisation och menar att i ett land som Indien, där många traditioner och religioner lever sida vid sida, har religiösa aktörer ett särskilt ansvar att skapa förändring. Där har religiösa ledare unika möjligheter att vägleda människor, eftersom människor litar på dem i frågor om rätt och fel.

– Religiösa ledare har den främsta kraften att motivera människor, säger Polly.

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från orättvisa normer, värderingar och traditioner. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val.

Din gåva gör skillnad!

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Mellan första advent och trettondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling – för allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Vill du också bidra? Swisha din gåva till 900 1223.

Läs mer om Julinsamlingen Bryt en tradition – Act Svenska kyrkan.

Alla bidrag gör skillnad, stora som små. Här är några exempel på vad ditt bidrag kan ge.

Workshop mot barnäktenskap – 750 kronor
750 kronor räcker till att 25 tonårsflickor i Indien kan delta på en dagsworkshop om farorna med barnäktenskap. Tillsammans blir de starka och kan stå upp för sin rätt att inte giftas bort.

Kurs i sexualkunskap – 250 kronor 
Preventivmedelsrådgivning och utbildning om kropp och sexualitet, för både flickor och pojkar, ger livsviktig kunskap för att ta kontroll över sitt liv. 250 kr räcker till utbildning i sexualkunskap för 10 ungdomar i Tanzania.  

Familjerätt: Juridisk hjälp – 150 kronor  
Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark. 150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person i Palestina. 

Alla prisexempel finns också att köpa som julklappar Act Svenska kyrkan – gåvoshop.

Om Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Allt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och i det arbetet inkluderas effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete samt förändring genom påverkan. 

 Act Svenska kyrkan har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

 Vill du veta mer? Besök www.svenskakyrkan.se/act


Läs även: Lucia stod upp för sina rättigheter – alla flickor har rätt till ett värdigt liv


Text: • 2022-11-24
PartnerAct Svenska kyrkan

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Rulla till toppen