Annons
Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Act Svenska kyrkan
Partner

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga – Två kvinnors kamp för klimaträttvisa

Klimatet är vår tids största ödesfråga, och redan idag tvingas människor lämna sina hem till följd av den globala uppvärmningen och ökade naturkatastrofer. Och det har bara börjat. Möt två kvinnor som lever i Filippinerna, ett av de länder som drabbats svårt av klimatförändringarna. För att skapa opinion i frågan har Act Svenska kyrkan just nu en global namninsamling som kommer att lämnas på klimattoppmötet i november – och du kan också skriva under!

Text: • 2021-10-12 Uppdaterad 2023-05-17

Estrelieta Bagasbas, kallas för Mor Inday av sina grannar. Hon bor i ett utsatt kvarter i Filippinernas huvudstaden Manila, försörjer sig på att sälja ris och har också ett stort engagemang för att hjälpa sitt kvarter. Kvarteret är omringat av höga byggnader, breda bilvägar och infrastruktur av betong. Luften är förorenad och avfall från byggnaderna flyter i floden. Klimatförändringarna gör att det blivit varmare och särskilt i städerna blir värmen ännu mer påtaglig. 

– Det svåraste för mig är den extrema värmen, säger Estrelieta. Jag hade nyligen en mild stroke, men jag har lyckats återhämta mig.

Estrelieta Bagasbas bor i ett utsatt kvarter i Manila. FOTO: NCCP

Filippinerna har under de senaste åren haft höga temperaturer och kraftigt regn även när det inte varit tyfonsäsong i landet. Stigande vattennivåer, fler stormar och värre torka tvingar in människor i ett överlevnadsläge.

– Vårt kvarter hotas att rivas för att ge plats åt gallerior och bostadsrätter, berättar Estrelieta. Flera av mina grannar blev omflyttade till Rizal, ett område som ofta drabbas av översvämningar. När den senaste tyfonen slog till översvämmades deras hus och flera människor miste livet.

Estrelieta Bagasbas har ett stort engagemang för att hjälpa sitt kvarter. FOTO: NCCP

Klimatnödläget har drabbat oss alla på olika sätt och olika hårt beroende på var i världen vi bor, och precis som i de flesta kriser så blir de som redan har det svårt mest drabbade. Klimatfrågan är en rättvisefråga. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Det kan Act Svenska kyrkan aldrig acceptera.

Act Svenska kyrkan agerar med lokala partners som Patricia

Patrica Muncal bor i Marikina City som ligger i en dal vid foten av den bergiga provinsen Rizal. Hon är en rättighetsaktivist som står upp för klimaträttvisa och som genom Act Svenska kyrkans lokala partner i Filippinerna arbetar aktivt med humanitärt katastrofarbete i provinsen, dit Estrelietas grannar blev flyttade.

– Som rättighetsaktivist tror jag att vi måste våga tala om fattigdom, jämställdhet och korruption när vi talar om klimatkrisen, säger Patricia.

Patrica Muncal är en rättighetsaktivist som står upp för klimaträttvisa. FOTO: NCCP

Patricia arbetar med riskreducering så att lantbrukssamhällen ska klara av klimatkatastrofer bättre. Hon och hennes kollegor har bland annat byggt smarta bevattningssystem som leder bort vattnet från grödor och bostäder vid översvämningar. Vattnet samlas sedan ihop för att kunna användas till odlingarna när torkan slår till.

– Klimatförändringarnas effekter blir värre och värre varje år i mitt land. Det har blivit en fråga om liv och död för oss att kämpa för klimaträttvisa, berättar Patricia. Jag såg konkreta effekter av klimatförändringar i min egen vardag och det blev mitt kall att engagera mig för klimatet.

Act Svenska kyrkan har arbetat på plats i Filippinerna många år, både med humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsarbete. Det är en styrka att kunna vara på plats både före, under och efter en katastrof.

Naturkatastrofer som översvämningar blir allt vanligare och drabbar de som redan har det svårt hårt. FOTO: ACT-alliansen

Skapar opinion inför FN:s klimattoppmöte

Act Svenska kyrkan och deras lokala partners arbetar för klimaträttvisa. Tillsammans med människor över hela världen vill Act Svenska kyrkan uppmana världens beslutsfattare att ta nödvändiga steg för att begränsa den globala uppvärmningen – vilket idag är viktigare än någonsin.

Tillsammans med kyrkor över hela världen arbetar därför Act Svenska kyrkan med att skapa opinion inför det globala klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november, så att världens ledare ska våga fatta de beslut som krävs för att morgondagens barn och barnbarn ska få leva i en hållbar värld. Mötet har tvingats flyttas fram till följd av pandemin, men klimatförändringarna väntar inte och åtgärder måste sättas in nu. 

– Detta stärker min beslutsamhet och mitt engagemang för att fortsätta denna kamp eftersom jag vet att jag inte gör det ensam, säger Patricia. Vi måste agera för klimaträttvisa!

Bidra du också – skriv på Act Svenska kyrkans namninsamling

Inför det stora toppmötet höjer Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen rösten ytterligare för ambitiösa klimatåtagande som tar nödläget på allvar. I en gemensam namninsamling lyfter de fem krav till världens ledare. Namninsamlingen lämnas sedan över på plats i Glasgow.

Skriv under du också – tillsammans kan vi göra skillnad! 

Läs mer och skriv under Act Svenska kyrkans namninsamling här!
Skriv under Act Svenska kyrkan och ACT-alliansens namninsamling som kommer att lämnas över på plats på klimattoppmötet i Glasgow. FOTO: Simon Chamber

Om Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Allt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och i det arbetet inkluderas effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete samt förändring genom påverkan.

Som en del av ACT-alliansen, Action by Churches Together, ingår Act Svenska kyrkan i ett globalt samarbete mellan kyrkor och trosbaserade organisationer som tillsammans utgör en av världens största biståndsaktörer.  Act Svenska kyrkan har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Vill du veta mer? Besök www.svenskakyrkan.se/act


Text: • 2021-10-12
PartnerAct Svenska kyrkan

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Rulla till toppen