Annons
Annons

Hur miljövänliga är kryssningsfartyg idag och hur arbetar man för att minska utsläppen? Vagabond reder ut frågorna. Foto: MSC (t v) Getty Images (t h).

Nyhet

Kryssningar kör fortfarande på diesel

Även om omställningen inletts får kryssningsfartygen kritik för att de ännu i huvudsak går på diesel. Vagabond har träffat hållbarhetschefen för ett av världens största rederier för att fråga vad man gör för att minska utsläppen.

Text: Per J Andersson • 2023-05-16 Uppdaterad 2023-05-15

Kryssningsfartygen blir större och större för varje år som går. Världens största kryssningsskepp – Royal Caribbean Internationals Wonder of the Seas – rymmer 7 000 passagerare plus ytterligare ett par tusen som sköter drift och service ombord. De är med andra ord som flytande städer – som får sin huvudsakliga energi från diesel, ett av de smutsigaste drivmedel som finns.

De är stora utsläppare av koldioxid – och enligt en studie från den Brysselbaserade gruppen Transport & Environment också av svaveloxid som omvandlas till finfördelade partiklar som försurar miljön både i vatten och på land.

I sommar sätter MSC Cruises, ett av världens största kryssningsrederier, in en ny jättefärja med plats för 5 000 passagerare plus 2 000 anställda. Den kommer till att börja med gå på en rutt från Tyskland och Danmark och därefter längs norska kusten med sina vackra fjordar.

båt i en fjord omgiven av berg
Den norska kusten och de vackra fjordarna är en populär kryssningsdestination. Foto: Getty Images

En bit kvar mot hållbara drivmedel

Vagabond träffade rederiets hållbarhetschef Linden Coppell och frågade vad rederiet gör för att göra resan med det nya fartyget, som döpts till MSC Euribia, mer hållbar.

Den nya färjan är byggd för att kunna köras på icke-fossila bränslen. Men hur långt har ni kommit när det gäller att byta ut diesel mot mer hållbara drivmedel?

– Än så länge finns det inte tillräckligt stor tillgång på gröna bränslen. De som finns räcker inte. Vi tror framför allt på LNG (flytande naturgas, reds anm) som är ett fossilt övergångsbränsle, men som ger mindre utsläpp än diesel. Det bränslet har vi redan hunnit börja testa på MSC World Europa. Inom en snar framtid hoppas vi också kunna börja använda biogas.

Vätgas är ju ett väldigt miljövänligt drivmedel som många har stora förhoppningar till. Något ni överväger?

– I så fall som drivmedel i bränsleceller, men det kommer att dröja innan det blir mer än för drift av mindre fartyg. Än så länge är det diesel och LNG som gäller.

I en granskning från KTH och Chalmers som Vagabond skrivit om (Läs den här!) ger färjor högre koldioxidutsläpp per personkilometer än flyget. Om man sänker farten kan man kraftigt minska utsläppen, enligt forskarna. Har ni övervägt att köra långsammare för klimatets skull?

– Nuförtiden är det absolut något vi tar in i beräkningen. Tidigare körde vi i den hastighet som var optimal för resenärernas upplevelse. Idag planerar vi också för att maximera energieffektiviteteten – och då är hastighet en viktig faktor.

kvinna som ler.
Linden Coppel är rederiet MSC:s hållbarhetschef. Foto: MSC
flaskor i plast i vatten.
Hur ofta köper du vatten på plastflaska? Foto: Getty Images

Återvinning en viktig fråga

Utsläppen från motorerna är en sak. Men hur gör ni med återvinning av allt annat ombord, som dricksvatten, mat, sopor etc?

– Vi är numera helt självförsörjande på dricksvatten. Vi avsaltar havsvatten som ska användas för tvätt, swimmingpooler, matlagning etc. Sedan renar vi det och endast efter det släpper tillbaka det ut i havet, om det finns ett behov av det.

Men ni tillhandahåller fortfarande dricksvatten på plastflaska till resenärerna?

– Ja, för att kunderna kräver det. Men vi gör eget öl. Ombord på MSC World Europa har vi eget bryggeri.

Till all mat som lagas ombord handlar ni råvaror lokalt i hamnar längs vägen?

– Det är stora mängder vi behöver. Vi måste därför garantera hygienen och leveranssäkerheten. Men vi vill decentralisera inköpen och har påbörjat en förändring. På MSC Euribia som trafikerar den norska kusten kommer 63 procent av all mat och dryck från norra Europa.

– Och så återvinner vi avfall. Våra fartyg är ju som hela städer. Vi har därför maskiner ombord som krossar glas och pressar ihop plast, metall, kartong och papper till kompakta kuber, som sedan lastas av i hamnarna för att gå till återvinning.

Färja i vatten
Det nya fartyget MSC Euribia. Foto: MSC
Ritad jordglob med fartyg, bilar och fabriker.
Kryssningsfartyg körs än idag till stor del på diesel. Foto: Getty Images

I Stockholm har kritik höjts mot att kryssningsfartygen som ligger vid kaj har igång dieselmotorerna för att genera elektricitet, istället för att ansluta sig till det lokala elnätet. Hur gör ni

– Sedan 2017 har vi landströmsfunktioner på alla nybyggda fartyg så att vi kan ansluta oss till hamnarna och undvika att generera ström med motorerna. Men det sker inte överallt. Mindre än fem procent av hamnarna erbjuder den möjligheten*.

I Venedig och Dubrovnik har kryssningsturismen kritiserats för att man inte skapar tillräckligt stora inkomster lokalt, inte i förhållande till den mängd turister som går iland? Hur gör man så att det blir klirr i kassan också lokalt?

– Vi försöker använda lokala resebyråer som arrangerar utflykter i hamnarna. Och också sprida ut oss, så vi inte bara besöker de största och mest kända platserna. Enligt Cruise Lines International Association spenderar kryssningsturister ändå 100 dollar per person i varje hamn som besöks. Och hela 385 dollar i de hamnar där de påbörjar kryssningen, eftersom de då bor på hotell, shoppar och går ut och äter innan de går ombord.

Om något år måste kryssningsrederierna betala mer för utsläppsrätter i EU. Vad betyder det för omställningen från fossila till grönare bränslen?

– Det kommer definitivt att driva på omställningen. Om vi släpper ut mindre koldioxid så behöver inte köpa lika mycket utsläppsrätter, avslutar Linden Coppell på MSC Cruises.

* I Värtahamnen i Stockholm finns möjlighet till elanslutning.


Text: Per J Andersson • 2023-05-16
NyhetIntervju

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Scroll to Top