Annons
Annons
Illustration: Sofia Scheutz

Illustration: Sofia Scheutz

Nyhet

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

När vi åker på semester utomlands håller vi oss helst till Europa. Reser vi längre bort väljer vi först och främst Nordamerika, även om nästan en av tio resenärer säger att de väljer bort USA på grund av landets politiska styre.

Text: Per J Andersson • 2018-03-21 Uppdaterad 2021-06-23

Trots att USA-resandet minskar gjorde vi 2017 drygt en halv miljon semesterresor till Nordamerika. USA är idag svenskarnas populäraste utom­europeiska resmål även om landet fallit från sjunde till tionde plats på topp­listan, visar årets upplaga av Vagabonds Resebarometer som görs i sam­arbete med Europeiska ERV och Utrikes­departementet (UD).

Bland de som medvetet väljer bort USA säger en majoritet att de gör det på grund av att de ”ogillar det politiska styret”.

– Vanligtvis bryr sig semestersvenskar inte om det är demokrati, diktatur eller om ledarna känns auktoritära, så länge den egna säkerheten inte hotas. De två undan­tagen är USA och Turkiet, där många anger just politiska skäl för att inte resa dit, säger Hans Remvig på analys­företaget Resurs som gör Resebarometern.

Vi vet också att prisläget är viktigt. Sedan 2014 har dollarkursen rusat i höjden från en nivå på drygt 6 kronor till uppåt 9 kronor.

Det faktum att vi gör långa flygresor, som leder till stora utsläpp av växt­husgaser, brukar exemplifieras med Thailandsresan. Men faktum är att svenskarna gör mer än dubbelt så många semesterresor västerut som österut. Sedan vi började göra Resebarometern för åtta år sedan har svenskarnas semesterresande till Thailand halverats.

– En stor andel av de svenskar som gör utlandsresor har varit där. Man kan säga att vi är mätta på Thailand. Dessutom är det ju en väldigt lång flygning, som många upplever som obekväm. Klimatdebatten kan också ha påverkat resandet dit, men tyvärr tror jag att den inte påverkar så mycket som man skulle kunna hoppas.

I år har 3 842 svenskar frågats ut om sina resvanor i Sveriges största resvane­undersökning. 

Nytt för i år är att vi också räknar Sverigeresorna och affärsresorna. Då ser vi att semesterresorna till utlandet är fem gånger så många som arbetsresorna. Vi ser också att semesterresorna i vårt eget land är två och en halv gånger fler än utlandssemesterresorna.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor
Tyskland är svenskarnas näst mest besökta semesterland. Samtidigt blir Österrike allt populärare. Alperna lockar, liksom vingårdar, julmarknader och coola Berlin. Illustration: Sofia Scheutz

Resebarometern visar också att 40 procent av svenskarna överhuvudtaget inte åker utomlands på semester, medan 60 procent gör det. Och en majoritet av utlandsresorna går till Europa och jämförelsevis små rännilar letar sig till andra världsdelar. 

I varenda Resebarometer som vi gjort sedan 2010 har Spanien legat i topp. Så också i år. Spanien lockar dubbelt så många svenskar som tvåan på listan, som är Tyskland. Spanien lockar lika många semestersvenskar som Grekland, Italien, Kroatien och Portugal tillsammans.

Även resandet till Storbritannien minskar. Om det har med Brexit att göra är svårt att säga. Troligen handlar det om ökad konkurrens från andra euro­peiska storstäder – inte minst i östra Europa. Och högt brittiskt prisläge.

– En gång i tiden var London poppis för sin shopping på Carnaby och Oxford Street. Då fanns saker att köpa där som inte fanns här. Och billigt var det. Idag kan du handla de sakerna i varenda svensk affärsgalleria, kommenterar Hans Remvig.

Frågan varför vi reser på semester har vi också ställt. Som huvudsyfte nämner de flesta ”lugn och ro och avkoppling”. Men vi frågade också vad man hade för skäl att resa utöver huvudsyftet. Då svarade en tredjedel att de reser för att äta och dricka gott, och ungefär lika många svarade att de reser för att titta på sevärd­heter och gå på museer.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor
Klimatdebatten har fått allt fler att ifrågasätta sitt semesterflygande. Men Resebarometern visar att vi trots det flyger mer för varje år som går. Illustration: Sofia Scheutz

Shopping är det färre som anser vara viktigt, liksom träning, skidåkning och golf. Den fysiska uteaktivitet som flest uppger som skäl för att resa är vandring.

Svenskarna har inte påverkats nämn­värt av klimatdebatten. Det billiga och snabba flyge­t fortsätter att vinna marknads­­andelar. 65 procent av våra utlands­resor sker idag med flyg. Räknar vi bort resorna till våra grannländer är siffran högre.

Vi reser mer utomlands för varje år som går. Det gäller såväl svenskarna som världens befolkning i stort. Världs­turistorganisationen UNWTO:s statistik visar att vi 2017 gjorde 1,3 miljarder utlandsresor. Och att en halv miljon människor vid varje given tid­punkt befinner sig ombord på ett flygplan ovan molnen, på väg bort för att ­koppla av. 

Krönika: "Turismens framtid är lokal"

Svenska folkets resvanor 2017

* Resebarometern görs av analysföretaget Resurs i samarbete med Resemagasinet Vagabond, ERV Europeiska och Utrikesdepartementet (UD).

1. Så reser svenskarna

2017 gjorde vi 11,7 miljoner semesterresor och 2,3 miljoner arbetsresor utomlands, inklusive resor med minst en över-nattning och alla resenärer från 18 år och uppåt. Skulle vi ha räknat med barnen hade antalet utlandsresor hamnat på cirka 15 miljoner. 

60 procent av svenskarna åkte utomlands på semester 2017. De som reste nöjde sig i de flesta fall inte med en resa, utan gjorde i genomsnitt 1,8 utlandsresor och stannade borta i genomsnitt drygt 8 nätter.

Givetvis reser vi mer i vårt eget land. Resebarometern visar att vi gjorde cirka 28 miljoner semesterresor inom Sveriges gränser, det vill säga två och en halv gånger så många jämfört med utrikesresorna.

2. Länderna vi oftast reste till

Spanien parkerade sig i topp för många år sedan och har stannat kvar där. Tyskland har klättrat de senaste åren och behåller andraplatsen. Raketer i årets undersökning är Finland, Estland, Österrike, Nederländerna och Ungern.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

* Fotnot: Turkiet, som ifjol låg på 16:e plats, hamnade i år för första gången sedan 1990-talet utanför topp 20-listan, nämligen på plats 21 med 113 000 resor från Sverige.

3. Och världsdelarna

På lång sikt och tack vare sjunkande flygbiljettpriser har resandet bortom Europa ökat stort, men trots det är den mest typiska destinationen för svenska semesterfirare ett land i Europa. Nästan åtta av tio semesterresor går till ett europeiskt resmål.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

4. Östra Europa trendar

Före 1990 reste relativt få svenskar till den del av östra Europa som befann sig bakom järnridån. I dagens öppna Europa styr vi allt oftare resan österut. Sammantaget gör vi idag nästan 1,8 miljoner resor till före detta Sovjet, de länder som en gång i tiden var dess europeiska lydstater samt f d Jugoslavien. Och resandet ökar för varje år som går, framför allt till Kroatien, Tjeckien och Ungern och till våra grannländer Estland och Polen.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

5. Resmål som kräver långa flygresor*

Thailand nämns ofta när man debatterar långa växthusgasalstrande flygresor. Men exemplet måste uppdateras, visar Resebarometern. Vi gör nämligen mer än dubbelt så många resor till USA. Långresor är för övrigt inte det typiska för vårt semesterresande. Sammantaget står resorna som innebär längre flygtid än 5 timmar för ca 10 procent av våra utlandsresor.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

* Vi har räknat med länder som kräver flygresor längre än 5 timmar och bara länder dit fler än 20 000 svenskar rest. Kanarieöarna, som ifjol lockade cirka 600 000 svenskar, är i vår undersökning inräknade i Spanien. Skulle vi räkna med Kanarieöarna, dit flygtiden Ù?r cirka 6 tim, skulle det bli totalt cirka 1,8 miljoner långflygningar.

6. Stoppade krig och konflikter oss?

84 procent av de tillfrågade svarade att de inte valde bort att resa utomlands på grund av landets politiska styre, politisk oro, terrorhot, kriminalitet eller sjukdomar. Resten, 16 procent, sa att de stannade hemma eftersom de kände rädsla på grund av något av detta. Här är de destinationer som flest valde bort. Intressant är att så många väljer bort Ryssland, som på sistone inte varit utsatt för terrordåd. Också intressant, men utanför topp 10-listan, är att 9 procent, alltså nästan var tionde resenär, valde bort USA pga det politiska styret i landet.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

* Fotnot: 11 procent svarade att de valde bort antingen Israel, Bulgarien, Syrien, Pakistan, Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien av politiska/säkerhetsskäl. Och 9 procent valde bort USA av samma skäl.

7. Kolla säkerhetsläget först? Nej, varför det!

Vi frågade om resenärerna tog del av Utrikesdepartementets (UD) reseinformation och avrådan på grund av olika säkerhetsrisker. Resultat visar att en majoritet inte kollar med UD före avresan. Kvinnor kollar dock lite oftare än män råden på UD:s hemsida och åldersgruppen 18–20 år (båda könen) kollar mycket oftare, kanske för att de mer än andra åldersgrupper reser till mindre välbesökta länder längre bort i världen där det råder osäkerhet kring säkerhetsläget.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

8. Med eller utan försäkring?

De flesta nöjer sig med den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen. En liten minoritet köper en extra reseförsäkring och en av hundra reser helt oförsäkrad.

Försäkring  Procent
Hemförsäkring med reseförsäkring    67 %
Betalade med bank/kreditkort med reseförsäkring  46 %
Hemförsäkring utan reseförsäkring         22 %
Extra reseförsäkring*              4 %
Reser helt oförsäkrad        1 %

* Köpt antingen via researrangör eller direkt från försäkringsbolag.

9. Med flyg, tåg eller båt?

Flyg är vanligaste sättet att ta sig till sin utlandsdestination. Nästan 7 av 10 svenskar flyger till sitt semesterresmål. Näst vanligaste transportmedlet är personbil, men de resorna går praktiskt uteslutande till våra grannländer och i viss mån Tyskland. Men tåget då? Väldigt få väljer tyvärr detta miljövänliga sätt att ta sig till semestern utanför Sveriges gränser.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

* Varav reguljärflyg 42 procent och charterflyg 23 procent.

10. Hotell, Airbnb eller tält? 

En försvinnande liten del av svenskarna ägnar sig åt camping utanför Sveriges gränser. Fortfarande väljer de flesta av oss att bo på hotell på semestern. Men hyrd semesterlägenhet, stuga eller hus kommer starkt. Var sjunde utlandsresenär fixar sitt semesterboende genom Airbnb och liknande sajter.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

11. När reser vi?*

Juli är fortfarande populäraste månaden för utlandssemester. Även våren och hösten är stora reseperioder för svenskarna. Minst reser vi faktiskt utomlands när det är som kallast i december, januari och februari.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

* Frågan löd: Ange den månad då du kom tillbaka till Sverige från utlandssemestern?

12. Vem reser vi med?

Vi reser oftast med någon från det egna hushållet. Man, hustru och våra barn. Intressant är att män oftare reser med egna familjen än kvinnor, som är piggare på att resa iväg med släkt och vänner.

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

13. Varför reser vi?

Det är förstås en djupt filosofisk fråga som kan vara svår att sammanfatta i en sån här undersökning. Men att få lugn och ro och koppla av förblir det allra vanligaste huvudskälet till att vi reser utomlands. Först frågade vi vad huvudsyftet med resorna var och fick då följande svar:

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

Därefter frågade vi på vad det fanns för skäl att resa utöver huvudsyfte (de kunde svara med flera alternativ). Då blev resultatet detta:

Thailand tappar, Trump avskräcker: Resebarometern 2018 avslöjar svenska folkets resvanor

14. Sist men inte minst: Hur mycket får det kosta?

Svenskens genomsnittsresa i utlandet kostar 15 600 kr/person. Männens resor är ca 6 000 kr kostsammare än kvinnornas. Kollar vi på åldersgrupper sticker 31–40-åringarna ut som de mest spendersamma. Deras utlandsresor kostar i snitt 20 600 kr, alltså 5 000 kr mer än riksgenomsnittet.

Så gÙ?rs Resebarometern

Vagabond har publicerat Resebarometern årligen sedan 2010. Den är Sveriges enda oberoende undersökning av svenskarnas resvanor. Resebarometern, som i år görs i samarbete med försäkringsbolaget Europeiska ERV och Utrikesdepartementet (UD), är en totalundersökning som räknar semesterresor oavsett resebolag, boknings-metod och transportsätt. 

Årets undersökning genomfördes i januari 2018. Vi använde oss av en så kallad rekryterad webbpanel. Det betyder att man inte kan anmäla sig själv till panelen, vilket är viktigt för trovärdigheten. Totalt har vi frågat 3 482 personer. Cirka 2 000 av dem hade gjort en semesterresa utomlands. De tillfrågade är från 18 år och uppåt och har gjort minst en övernattning på utlandsresan.

Krönika: "Turismens framtid är lokal"

Resebarometern 2017 – Turkiet och USA förlorare, Grekland vinnare

Svarta listan: Här är resebranschens värstingar

Hela listan: Årets 35 bästa resmål 2018


Text: Per J Andersson • 2018-03-21
NyhetGranskningar

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Rulla till toppen