Annons
Annons
SAS slipper betala ersättning till alla de resenärer som i våras inte kom i väg på sina resor eftersom piloterna strejkade. Foto: SAS

SAS slipper betala ersättning till alla de resenärer som i våras inte kom i väg på sina resor eftersom piloterna strejkade. Foto: SAS

Restips

SAS slipper ersätta resenärerna som drabbades av vårens pilotstrejk

SAS slipper kompensera resenärerna för alla de inställda flyg som blev resultatet av pilotstrejken i våras. Det beslutade Allmänna reklamationsnämnden på torsdagsförmiddagen.

Text: Per J Andersson • 2019-08-29 Uppdaterad 2021-06-22

Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) bedömning är att pilotstrejken på SAS var en extraordinär händelse. I det ärende som nämnden har prövat anser ARN att flygbolaget bevisat att man gjort allt som är rimligt för att undvika strejken och att den aktuella flygningen ställdes in. I och med det är bolaget inte skyldigt att betala ut den standardiserade kompensationen enligt EU-förordning 261/2004. Beslutet är vägledande för ARN:s framtida bedömningar.

Det var mellan 26 april och 2 maj som SAS ställde in närmare 4 000 flygavgångar på grund av en omfattande pilotstrejk som drabbade såväl Sverige som Danmark och Norge. Flera hundratusen resenärer drabbades på olika sätt. ARN har fått in närmare 350 anmälningar från resenärer. De flesta rör krav på en standardiserad kompensation enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter.

– ARN är en expertmyndighet som jag har stort förtroende för. Jag har full förståelse för att flygstrejken på SAS drabbade många resenärer hårt, men den innebar även en stor påfrestning för flygbolaget. Jag hoppas resenärerna känner sig trygga i att ARN fattat ett rimligt beslut, kommenterar Anna Lennhammer, generalsekreterare i resebranschföreningen SRF.

I det aktuella ärendet ställdes en flygning från Stockholm till Alicante in. SAS lyckades inte boka om resenärerna. Resenärerna bokade själva nya biljetter med ett annat bolag och SAS ersatte kostnaden för de nya biljetterna. SAS motsatte sig däremot att betala den standardiserade kompensationen enligt EU-förordningen. ARN prövade ärendet i utökad sammansättning*.

– SAS är inte skyldigt att betala kompensation. Bolaget har bevisat att strejken var en extraordinär händelse som legat utanför bolagets kontroll. SAS har också bevisat att det vidtagit en mängd åtgärder för att undvika strejken och för att begränsa konsekvenserna av strejken när den väl brutit ut, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

– SAS har därmed gjort det som rimligen kan begäras av bolaget för att undvika att flygningen ställdes in och i en sådan situation är bolaget inte ersättningsskyldigt. 

SAS slipper ersätta resenärerna som drabbades av vårens pilotstrejk
Antalet anmälningar mot flygbolag som vägrar betala ersättning för försenade flyg har ökat dramatiskt. Foto: Getty Images

Under första halvåret 2019 kom det in 10 283 ärenden till ARN. Det är en ökning med 2 052 ärenden jämfört med första halvåret 2018 (25 %). Att kännedomen om ARN ökat och att företag som hamnar i en tvist ska upplysa konsumenten om möjligheten att få tvisten avgjord av ARN, är två förklaringar till ökningen.

Mest ökar ärenden som rör resor, och då främst ärenden som rör försenade eller inställda flyg. Antalet har ökat med närmare 800 ärenden (40 procent) jämfört med första halvåret 2018.

– De senaste månadernas uppmärksamhet kring pilotstrejken på SAS har delvis bidragit till ökningen. Många flygpassagerare vill att vi ska pröva om de har rätt till kompensation för sitt försenade eller inställda flyg. I augusti kommer vi att pröva de första ärendena som rör pilotstrejken, säger Marcus Isgren.

Trots att ARN:s beslut är rekommendationer följs ca 80 procent av besluten. De som vägrar hamnar på Vagabonds och Råd & Röns svarta lista som vi publicerar årligen – nästa gång 17 september.

Läs mer

Flygbolagen som strular mest: Förra årets svarta lista kan du läsa här.


Text: Per J Andersson • 2019-08-29
RestipsFlyg

Nyhetsbrev

Missa inte våra bästa tips och guider!

Scroll to Top