Mat eller hotell kan vara bra för stunden, speciellt om förseningen blir flera timmar lång. Men med ekonomisk ersättning har resenärerna en helt annan möjlighet att själva välja hur de vill nyttja sin kompensation. Foto: Fotolia

Mat eller hotell kan vara bra för stunden, speciellt om förseningen blir flera timmar lång. Men med ekonomisk ersättning har resenärerna en helt annan möjlighet att själva välja hur de vill nyttja sin kompensation. Foto: Fotolia

Nyhet

Flygbolagen smiter från kravet på ekonomisk ersättning vid försening

Flygbolagen struntar i EU-förordningen som kräver att de ska kompensera sina passagerare ekonomiskt vid kraftiga förseningar. Istället nöjer de sig att bjuda på kaffe och macka och ibland logi, visar en ny undersökning.

Text: Per J Andersson • 2016-09-14

Trots laglig rätt till ekonomisk ersättning, enligt EU-förordningen 261/2004, med upp till 5 800 kr per person väljer flygbolagen oftast att endast kompensera resenärerna med matkuponger och hotellnätter. Det visar en ny Sifo-undersökning frÙ?n flygserviceföretaget Gate28.se.

Sju av tio svenskar uppger i undersökningen att de bara kompenserats med mat, dryck eller hotellnätter. 13 procent säger sig inte ha fått någon ersättning alls.

– Kännedomen om vilka rättigheter till kompensation man som flygresenär har är oroväckande låg bland svenskarna. Att flygbolagen väljer att ersätta resenärer med obligatorisk mat, dryck eller hotellrum är under all kritik. Man lämnar över hela ansvaret på flygresenären att hantera all fakta som krävs för att söka den ekonomisk ersättning som de har rätt till enligt EU-direktivet, trots att förseningarna oftast beror på flygbolagen själva, säger Willem van der Hooft på Gate28.se.

Endast 35 procent av de svenska flygresenärerna utnyttjar sin rätt och söker ekonomisk ersättning när deras flyg försenats. Mer än en tredjedel tvekar för att de upplever ansökningsprocessen för krånglig och ytterligare 38 procent har så låg kännedom om hur de ska gå tillväga att de inte ens försöker. Allt som krävs är egentligen flightnummer och datum för resan för att söka ersättning så långt som tio år tillbaka i tiden. 

– Mat eller hotell kan vara bra för stunden, speciellt om förseningen blir flera timmar lång. Men med ekonomisk ersättning har resenärerna en helt annan möjlighet att själva välja hur de vill nyttja sin kompensation för att lindra effekterna av en försenad flygresa. Vi ser ett kraftigt ökat intresse för att söka ersättning och goda utfall för flygresenärerna, särskilt nu i samband med semesterperioden, säger Willem van der Hooft. 

Läs också

Vagabond granskar Flygresenär – här är dina rättigheter
Assistans till försenade Vagabond och TRS Travelright hjälper dig att få ersättning


Text: Per J Andersson • 2016-09-14
Nyhet

Scroll to Top