Nästan alla svenska medborgare som pensionerar sig utomlands kan spara pengar på skatten. Foto: Istock.

Nästan alla svenska medborgare som pensionerar sig utomlands kan spara pengar på skatten. Foto: Istock.

Frankrike

Stor guide: Pensionera dig utomlands – spara pengar

Ett varmare klimat, lugnare tempo och mer pengar i fickan. Det finns många anledningar till att allt fler väljer att pensionera sig utomlands. Här är våra bästa tips till en pension i värmen.

Text: Johanna Jackson • 2016-03-23 Uppdaterad 2021-06-23

Det är många som drömmer om att pensionera sig på varmare breddgrader. Förutom ett mildare klimat lockar chansen till skattesänkning och mer pengar i plånboken. Men att flytta utomlands på ålderns höst är ett stort steg, som kräver noggrann planering. Här är Vagabonds bästa tips till en pension utanför Sveriges gränser. 

Det finns många fördelar med att pensionera sig utomlands, inte minst för skattefördelarna som går att göra. Och i stort sett alla svenska pensionärer kan sänka sin skatt genom att flytta utomlands. 

Enligt den svenska lagstiftningen ska dina pensionsinkomster från Sverige beskattas av Sverige. Men flyttar du utomlands omfattas du en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta – den så kallade SINK-skatten. Vid fullständig utflyttning innebär det att du endast betalar 20 procent i skatt. 

Det räcker dock inte med att bara flytta. Det finns många regler som ska följas och all väsentlig anknytning till Sverige måste brytas. Dels måste du avveckla ditt permanenta boende i Sverige. Dessutom kan du inte: 

 • ha make/maka kvar i Sverige
 • ha barn under 18 år i Sverige
 • sitta i styrelser eller bedriva någon form av näringsverksamhet
 • vistas i Sverige under för långa perioder

Efter att du har flyttat gör skatteverket en individuell helhetsbedömning utifrån ovanstående regler. 

– Hur mycket skatten minskar beror sen på vilket land man väljer att flytta till. Men i extrema fall kan man fördubbla sin inkomst, säger Göran Andersson, VD och grundare av Sparsam Skatt, som hjälper pensionärer som vill flytta utomlands att planera sin pension. 

Stor guide: Pensionera dig utomlands – spara pengar
Att njuta av årens höst i ett varmare klimat är något många drömmer om.

Exempel: Så här stora kan skattefördelarna bli

(Scrolla ner för pensionsguide). 

Det är inte enkelt att räkna ut exakt vad man kan spara och skattereglerna är olika från land till land och skiljer sig beroende på typ av pension. Här är dock ett exempel som visar hur stora skattefördelarna kan bli. 

Två makar väljer att pensionera sig utomlands. De “kapar banden” med Sverige och bosätter sig permanent i sitt nya land. Båda har en allmän pension på 17 000 kr per månad före skatt och en intjänad tjänstepension som är värd totalt 2 mkr vardera. Makarna väljer att ta ut sin tjänstepension på kortast möjliga tid, fem år.

I Sverige hade deras sammanlagda skatt blivit 455 000 kronor per år.

Så här mycket ökar makarnas gemensamma pension efter skatt varje år i olika länder på grund av skatteskillnaden jämfört med Sverige:

Italien, + 52 000 kr per år

Spanien, + 115 000 kr per år

Frankrike, +216 000 kr per år

Turkiet, + 227 000 kr per år

Cypern, + 227 0000 kr per år

Thailand, + 227 000 kr per år

Malta, + 267 000 kr per år

Portugal, + 387 000 kr per år

Källa: Sparsam Skatt

Boende:

När du kapar banden med Sverige måste ditt permanenta boende sägas upp eller säljas, och en ny bostad införskaffas i ditt nya land. Förutsatt att du inte vistas sammanhÙ�ngande i Sverige mer än sex månader per år kan du dock äga ett fritidshus i Sverige efter utflyttning och ändå beskattas med SINK-skatt på dina pensionsinkomster. 

– Och det är användandet av bostaden som avgör om det räknas som ett fritidshus eller permanent boende, säger Britt-Marie Hallberg Eriksson, rättslig expert på Skatteverket

Stor guide: Pensionera dig utomlands – spara pengar

Det är alltså viktigt du inte vistas i Sverige för mycket efter din flytt eftersom det då kan anses vara stadigvarande vistelse i Sverige. Tillbringar du mer än sex månader i Sverige blir du fullt skatteskyldig i Sverige under svenska lagar. 

Om du väljer att flytta inom EU finns det inga restriktioner på att hyra eller köpa en bostad. Flyttar du däremot utanför EU varierar möjligheterna att äga fastigheter. Därför kan det vara en god idé att ta er tid och se över de olika bostadsalternativen, innan ni köper eller hyr.

Sjukvård:

Flyttar du till ett annat EU-land har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya land. Dock krävs det ett intyg från den svenska försäkringskassan. För att få detta intyg måste du ta ut ålders- eller premiepension, vilket normalt sker vid 65 års ålder. Vid ett tidigt uttag av pensionen kan du få intyget redan vid 61 års ålder. Därefter lÙ?mnar du intyget till det nya landets motsvarighet till försäkringskassan.

Många väljer också att teckna en privat sjukvårdsförsäkring i det nya landet. Detta garanterar dig bland annat mycket god sjukvård, eliminerar språkliga problem, och ger utökat skydd samt valfriheten att välja läkare. Enligt Göran Andersson är en privat sjukvårdsförsäkring inte alltid att föredra, trots de utökade fördelarna.

– Det är många som utöver den allmänna sjukvården väljer att skaffa en privat sjukvårdsförsäkring, men det är dyrt, säger han.

Bosätter du dig däremot utanför EU omfattas du inte av några sjukvårdsförmåner, och du måste teckna en privat sjukvårdsförsäkring. 

Göran Andersson ger sina bästa råd:

 • Ta din tid och förstå lagarna och reglerna i ditt nya land
 • Stirra dig inte blind på nettot, du ska flytta med både hjärnan och hjärtat
 • Det är viktigt att låta beslutet ta tid, stressa inte fram saken

Topp 5: Här pensionerar sig flest svenskar

 

Portugal

Att flytta till Portugal medför stora skattefördelar för dig som vill pensionera dig utomlands. År 2009 ändrades den portugisiska skattelagstiftningen med syfte att attrahera andra européer att flytta dit.

De nya lagarna innebär att du kan ansöka om att bli Non Habitual Resident, NHR. Det innebär att Portugal inte kommer att beskatta dina svenska pensionsinkomster. Denna skattestatus gäller i 10 år från det att du bosätter dig i landet.

Sverige har rätt att beskatta beskatta pension från den privata sektorn, men väljer att avsäga sig den rätten vilket även Portugal väljer att göra. Om du har arbetat inom den privata sektorn blir du alltså helt skattebefriad på dessa inkomster.

 • Allmän pension beskattas med SINK = 20 % skatt
 • Tjänstepension p.g.a. arbete inom offentlig sektor beskattas med SINK = 20 % skatt
 • Privata pensionsförsäkringar och IPS beskattas med SINK = 20 % skatt
 • Tjänstepension p.g.a. arbete inom privat sektor = 0 % skatt, både i Sverige och i Portugal

Spanien

Ett av svenskarnas absoluta favoritländer att pensionera sig i är Spanien.

– Spanien fortsätter att attrahera många i och med dess närhet till Sverige. Det är ett bra klimat och det finns en svensk etablering i landet, sÙ?ger Göran Andersson.

Även i Spanien minskar du din skatt avsevärt även om deras system inte är lika förmånligt som Portugals.

 • Svensk allmän pension – beskattas i både Sverige och Spanien
 • Tjänstepension från privat sektor – beskattas i Spanien, Sverige får beskatta enligt svensk lag. Men regler i skatteavtalet mellan länderna hindrar Sverige från att göra det.
 • Tjänstepension från offentlig sektor – beskattas endast i Sverige
 • Privat pensionsförsäkring – beskattas i både Sverige och Spanien

Det är lätt att få uppfattningen att beskattningsbördan blir tung om man pensionerar sig i Spanien. Men det ska inte glömmas att du innefattas av SINK-lagstiftningen, vilket innebär att den svenska skatten begränsas till 20 procent. 

 

Stor guide: Pensionera dig utomlands – spara pengar
Belle-Île-en-Mer, Bretagne. Många svenskar väljer att pensionera sig i Frankrike som ger fördelaktiga skatter både för medel- och höginkomsttagare.

Frankrike

Den oslagbara kombinationen av ett bättre klimat, god mat och bättre pension lockar många till Frankrike. I dag äger ca 50 000 svenskar ett boende i Frankrike och fler väntas det bli.

De stora skattefördelarna med en pension i Frankrike är den låga skatten och att arvs-, kapital- och förmögenhetsskatten, i viss mån kan planeras bort.

Det skatteavtal som finns mellan Sverige och Frankrike är unikt eftersom det ger Frankrike beskattningsrätten på de flesta pensioner från Sverige. Med hjälp av rätt planering finns det stora fördelar att pensionera sig i Frankrike.

Malta

Det finns särskilda skatteavtal mellan Sverige och Malta och personer med höga tjänste- och eller privata pensionsförsäkringar kan spara rejält på att pensionera sig på Malta. Malta Retirement Program, MRP, som trädde i kraft hösten 2012 är ett speciellt program som riktar sig till dig som vill pensionera dig här. Programmet innebär i korthet att skatterna – med rätt planering – begränsas till 15%. Dock måste särskilda regler och ekonomiska krav först vara uppfyllda. Här kan du läsa mer om reglerna

För vissa kan det vara fördelaktigt att istället ansöka om att bli Ordinary Resident. Vilket innebär att dina pensionsinkomster beskattas progressivt, med en marginalskatt på högst 35 procent.

Thailand

Thailands låga skatt, varma klimat och låga levnadskostnader lockar allt fler svenskar att pensionera sig i “det leende landet”. Enbart de låga levnadskostnaderna gör att den svenska pensionen räcker längre, vilket ger dig mer ekonomisk frihet. Däremot kan den thailändska progressiva skatten sträcka sig upp emot 35 procent, för både pensions- och kapitalinkomster. Det finns dock vissa principer i det thailändska regelverket som innebär att de inkomster som kommer från Sverige kan undgå beskattning helt.

 

Sammanfattning:

 

 • För att inte beskattas i Sverige måste banden hit kapas. Därefter gör Skatteverket en bedömning utifrån enskilt fall.
 • Du kan börja ta ut din allmänna pension när du är 61 år. Tjänstepensionen börjar normalt tas ut från 65 års ålder, men kan gå att ta ut i förtid redan från 55 års ålder, vilket dock skulle innebära en väsentligt reducerad pension.
 • Gör din research noga innan du flyttar helt.
 • Se över arvet. I Sverige har vi avskaffat förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt, men i många andra länder finns dessa skatter kvar.
 • Inom EU får du sjukvård genom Försäkringskassans EU-kort. När du flyttat utomlands och besöker Sverige har du bara rätt till akutsjukvård. Mindre akuta åtgärder som till exempel höftledsoperationer måste ske i ditt nya hemland.
 • Utanför EU behöver du en privat sjukvårdsförsäkring. Ju äldre du blir, desto dyrare blir försäkringen.
 • Privat sjukvårdsförsäkring kan vara nödvändig även inom EU, beroende på hur det aktuella landets sjukvårdssystem ser ut och vilka krav du har på kvalitet, engelskspråkig personal osv.

Missa inte att gilla Vagabond på Facebook för fler guider och artiklar om resor!

 

10 anledningar till varför du borde vandra på din nästa resa

Flygresenär – här är dina rättigheter

Miniguide: Stanna länge i Thailand

En pension i solen – så hamnade Mahwash och Hans på Palma

Svarta listan: Här är resebranschens värstingar


Text: Johanna Jackson • 2016-03-23
FrankrikeMaltaPortugalSpanienGranskningar

Scroll to Top