Försenat flyg? Du kan ha rätt att få upp till 600 euro i ersättning. Foto: Thinkstock.

Försenat flyg? Du kan ha rätt att få upp till 600 euro i ersättning. Foto: Thinkstock.

Nyhet

Vagabond hjälper dig få ersättning för försenade flyg

Blev flygresan försenad eller ställdes flyget in? Då kan du ha rätt till ersättning. Nu erbjuder Vagabond rättshjälp i samarbete med konsumenträttsföretaget TRS Travelright.

Text: Redaktionen • 2015-03-24

Vagabond hjälper dig få ersättning för försenade flyg
Om planet är försenat på grund av extraordinära åtgärder kan du däremot inte få ersättning. Foto: Thinkstock

Ersättningen för förseningar i flygtrafiken i Europa regleras av en EU-förordning som kallas 261/2004. Den gäller för alla flygningar inom EU och alla flygningar från en flygplats i EU till en utanför – och dessutom in till EU om flygbolaget hör hemma i ett EU-land. Även Schweiz, Island och Norge har antagit förordningen.

Nivån på den ersättning du kan få avgörs av hur många timmar planet är försenat, flygningens längd och din destination. Oavsett vad biljetten har kostat har du enligt förordningen rätt att som mest få ut 600 euro, motsvarande cirka 5 500 kronor, i ersättning.

Vad räknas som ett försenat flyg?

  • Mer än tre timmars försening vid alla flygningar på högst 1 500 kilometer
  • Mer än tre timmars försening vid alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer
  • Mer än fyra timmars försening vid alla flygningar som inte omfattas av föregående punkter.

Hur går det till?

Genom att klicka på länken skickas du vidare till ett formulär från TRS Travelright. Där fyller du i uppgifter om flygresan som sedan utvärderas. Om dina chanser till ersättning beräknas som goda kommer TRS Travelright att kontakta dig för att driva ditt ärende vidare. Tjänsten är gratis, men om ni vinner ärendet tar Travelright ett arvode på 24 procent plus moms på din ersättning.

Exempel: Om du har rätt till 600 euro får du utbetalt 420 euro.

Undantag: När har jag inte rätt till ersättning?

Det är många parametrar som spelar in i bedömningen om man har rätt till ersättning eller inte. Två vanliga fall som däremot aldrig innebär ersättning är flygningar med utomeuropeiska bolag från någonstans i världen in till EU samt vid flygresor som sker helt utanför Europa.

Du har inte heller rätt till ersättning vid så kallade extraordinära händelser som vid till exempel dåligt väder, strejk eller vid plötsliga fel på flygplanet under flygning.De måste även visa att de har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika försänening ändå, trots de extraordinära omständigheterna. Enligt TRS Travelright händer det dock att flygbolag skyller på extraordinära orsaker utan grund. Då kan TRS hjälpa dig: de undersöker om flygbolagens skäl att neka till ersättning är giltiga eller inte.

Mer info

Läs mer om ersättning för försenat flyg på Konsumentverkets hemsida.

Läs också

Vagabond granskar Så gick det när Norwegians Dreamliner drabbades av stora förseningar.

Om TRS Travelright:

TRS Travelright är ett svenskt konsumenträttsföretag. Bolaget driver ersättningskrav åt passagerare som drabbats av flygförseningar och är branschledande i Skandinavien.

Med hjälp av ett databassystem övervakas 89 flygplatser i Europa, USA och Asien. TRS har experter på system, process och flygteknik – och dessutom den världsledande flygrättsadvokaten, Stephan Eriksson, som driver rättsprocesser i enlighet med EU-reglering 261/2004. Travelright har eget inkassotillstånd och har vunnit ett flertal medialt uppmärksammade domstolsmål.  

TRS Travelright, med säte i Stockholm, har expanderat snabbt och har för närvarande 25 medarbetare i Sverige och ytterligare 40 EU-informatörer placerade runtom i Europa. 

Vagabond hjälper dig få ersättning för försenade flyg

Text: Redaktionen • 2015-03-24
Nyhet

Scroll to Top